Get Adobe Flash player

Bibliografia

  1. Kronika Szkoły Podstawowej w Olesznie z lat 1930 - 2003
  2. Stępień Czesław, Zarys dziejów Oleszna do końca XVIII wieku, „Włoszczowskie Zeszyty Historyczne”. t. 11/2001
  3. Karpiński Edward, Zarys historii szkoły w Olesznie do roku 1945, „Włoszczowskie Zeszyty Historyczne”. t. 11/2001
  4. Karpiński Edward, Historia szkoły do roku 1945, "My w Olesznie - pisemko wydane z okazji sześćsetlecia Oleszna". nr 3/1998
  5. Kosik Eugeniusz, Madejski Eugeniusz, Nadgowski Ryszard, W sarmackim Krasocinie, Kielce 1997
  6. Janaczek Stanisław i in., Słownik geograficzno-historyczny powiatu włoszczowskiego, Włoszczowa 2005
  7. Sado Grzegorz, Dzieje samorządu i administracji w Gminie Krasocin 1809-2018, Krasocin 2019
  8. Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, http://spoleszno.pl/ 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ