Get Adobe Flash player

Kadra szkoły

Nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Rafał Pacanowski - dyrektor, wychowawca świetlicy
 2. Teresa Szczepańska - wicedyrektor, język polski, tyflopedagog 
 3. Budzynowska Anna -  wychowanie przedszkolne 
 4. Bugno Patrycja - psycholog szkolny 
 5. Czapla Emilia – j. angielski, wychowawca świetlicy                                                                                             
 6. Jasnos Brygida – j. angielski, muzyka 
 7. Kamińska Mariola - biologia, chemia, fizyka, nauczyciel wspomagający
 8. Kawka Magdalena – wychowanie przedszkolne
 9. Kowalczyk Aldona – matematyka, nauczyciel wspomagający
 10. Kowalczyk Andrzej – plastyka, wychowanie fizyczne, technika
 11. Kowalczyk Ryszard – historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
 12. Kwaca Iwona – nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel logopeda
 13. Lichosik Jolanta – nauczyciel bibliotekarz, j. polski
 14. Michałek Justyna – nauczanie wczesnoszkolne
 15. Mulewicz Barbara - nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel logopeda
 16. Nowicka Anna – pedagog szkolny/pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
 17. Nowicka Wioletta - wychowanie przedszkolne
 18. Resiak Anna – przyroda, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy 
 19. ks. Rozin Mariusz – religia
 20. Sitkowska Dorota – religia, wychowanie do życia w rodzinie, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 21. Siwek Teresa – nauczanie wczesnoszkolne
 22. Spurek Małgorzata – wychowanie przedszkolne
 23. Stolarczyk Małgorzata – j. niemiecki, nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
 24. Tkaczyk – Omasta Bogusława – j. polski, wychowawca w świetlicy, terapeuta pedagogiczny
 25. Wilk Anna – wychowanie przedszkolne
 26. Zawada Alicja – wychowanie fizyczne

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ