Get Adobe Flash player

Warsztaty profilaktyczne

25 kwietnia uczniowie klasy VI wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pod hasłem: "Papierosy i e-papierosy niebezpieczne uzależnienia". Spotkanie z młodzieżą poprowadził p. Sławomir Barańczyk, specjalista zatrudniony w Stowarzyszeniu: "Arka Noego".  Młodzież podczas zajęć w małych grupach miała możliwość lepszego poznania siebie, zintegrowania się oraz swobodnej wypowiedzi bez poczucia bycia ocenianym. Warsztaty zostały podzielone na dwie części: pierwsza wprowadzająca miała na celu stworzenie atmosfery bezpieczeństwa emocjonalnego, w trakcie drugiej części zajęć uczniowie poznali mechanizmy uzależnień oraz dowiedzieli się jak silnym jest uzależnienie od nikotyny oraz jakie nieodwracalne skutki niesie za sobą.

Wydarzenie zostało zorganizowane jako zapowiedź zaplanowanych w najbliższym czasie Szkolnych Dni Profilaktyki, które w bieżącym roku szkolnym  będą skupione wokół tematyki uzależnień. Organizując corocznie na przełomie maja i kwietnia wydarzenia profilaktyczne nasza szkoła włącza się w obchodzone w tym czasie: Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Szkolnym koordynatorem wydarzenia była Pani pedagog: Anna Nowicka. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyka i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023r.  Dziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ