Get Adobe Flash player
"Rok 1930
...Rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego na „Piaskach". Gmach ten będzie mieścił 8 sal i mieszkania dla nauczycieli.  Zastałem nauczycieli: Bolesława Bednarskiego, będącego wówczas zawieszeniu, jego żonę Józefę Bednarską, Anielę Kańską, Feliksę Lasociankę i Jana Paska, jako nauczyciela kontraktowego.  Przed moim przybyciem istniały pomiędzy gronem nauczycielskim nieporozumienia, skutkiem czego jeden z nauczycieli Wilhelm Schimsheimer został zwolniony, drugi zaś Bednarski Bolesław zawieszony w czynnościach. Jeszcze na początku mego tu pobytu prowadziły się względem Bednarskiego różne dochodzenia."

Tak rozpoczyna się zachowana część naszej szkolnej Kroniki.

Tutaj znajdziesz nie tylko Kronikę szkoły od 1930 roku, ale również nasze publikacje na temat historii szkoły oraz wykazy absolwentów.


 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ