Get Adobe Flash player

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Olesznie w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole w Olesznie   - szansą na lepszy start

Od 01.09.2018 r. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie rozpocznie realizację projektu pn. „Przedszkole w Olesznie – szansą na lepszy start”. Projekt ten jest finansowany  ze środków Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy informację o projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych.

 1. Informacja o realizacji projektu pn. „Przedszkole w Olesznie - szansą na lepszy start”
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 3. Karta zgłoszenia dziecka - (do pobrania)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu - (do pobrania)
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - (do pobrania)
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - (do pobrania)
 7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandytata do przedszkola - (do pobrania)
 8. Oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej rodziny kandydata do przedszkola - (do pobrania)
 9. Oświadczenie o statusie zatrudnienia rodziców kandydata do przedszkola - (do pobrania)
 10. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dotyczącego przyjęcia dzieci do Samorządowego Przedszkola w Olesznie na rok szkolny 2018/2019.
 11. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w sprawie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola w Olesznie na rok szkolny 2018/2019.
 12. Lista dzieci przyjętych do projektu pn. "Przedszkole w Olesznie - szansą na lepszy start".

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ