Get Adobe Flash player

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

26 kwietnia 2023 r. na sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły ZPO Oleszno. W zawodach wzięło udział sześć szkół z naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Zespół Placówek Oświatowych im. Rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie. Przybyłych gości oraz zgromadzone na sali gimnastycznej drużyny przywitały: wicedyrektor szkoły p. Mariola Kamińska i koordynator wydarzenia p. Alicja Zawada, życząc wspanialej zabawy i rywalizacji w duchu fair - play. Uczniowie wszystkich drużyn walczyli zawzięcie o zajęcie pierwszego miejsca i puchar dyrektora szkoły. Po wyczerpującej walce, w przerwie komisyjnej, uczniowie wszystkich drużyn udali się na słodki poczęstunek. Na zakończenie wicedyrektor p. Mariola Kamińska wręczyła puchary i dyplomy dziękując wszystkim uczestnikom za zaciętą walkę. Nad przebiegiem wydarzenia czuwali nauczyciele wychowania fizycznego.


Wyniki finału rozgrywek:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Mieczynie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Cieślach
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Olesznie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Krasocinie ex aequo Szkoła Podstawowa w Bukowie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Czostkowie
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaciętą walkę, zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do uprawiania tej dyscypliny sportowej.

Koordynator: Alicja Zawada

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ