Get Adobe Flash player

Pasowanie na czytelnika

Kwiecień obfituje w święta tematycznie związane z książką i czytelnictwem. Do kalendarza uroczystości bibliotecznych i szkolnych na stałe włączone jest pasowanie na czytelnika. Uczniowie klas I zostali włączeni do grona czytelników 24 kwietnia 2023 r. Uroczystość odbyła się z udziałem dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów klas młodszych. Pierwszaki pod kierunkiem wychowawczyń: p. T. Siwek oraz p. B. Mulewicz przygotowały na tę okoliczność piękne przedstawienie.

Zaprezentowały barwne stroje i wesołe piosenki. Recytując wiersze i prozę o baśniach i bajkach, wcielając się w rolę bohaterów literackich, przypominając zasady korzystania z księgozbioru, udowodniły że zasługują na bycie czytelnikami biblioteki szkolnej. Uroczystego pasowania dokonała p. Jolanta Lichosik - nauczyciel bibliotekarz, dyplomy pasowania i nagrody w konkursie plastycznym: „Moja pierwsza książka z biblioteki” wręczyli p. dyrektor - R. Pacanowski oraz p. wicedyrektor - M. Kamińska. Nagrody ufundowała rada rodziców, której serdecznie dziękujemy za wsparcie. Dzieciom wykonano pamiątkowe zdjęcia, złożono życzenia wielu przygód i wrażeń w towarzystwie książek. Odtąd już na zawsze będą miały możliwość spędzania wolnego czasu w wartościowy sposób, rozwijania wyobraźni, poszerzania wiedzy. Dorosłym pozostaje jedynie podtrzymywanie zainteresowania najmłodszych książką i zachęcanie do czytania.

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ