Get Adobe Flash player

Warsztaty z żołnierzami 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

20 kwietnia 2023 roku uczniowie klas ósmych naszej szkoły w ramach zajęć - edukacja dla bezpieczeństwa wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”.

 • Warsztaty prowadzili:
 • dowódca mł. chor Jarosław Łukasiewicz,
 • sierż. Sławomir Kowalik,
 • kpr. Jarosław Półtorak,
 • szer. Agnieszka Brelska,
 • szer. Tomasz Janiec.

W trakcie warsztatów żołnierze zapoznali uczniów:

 • z zasadami zachowania się w różnych sytuacjach kryzysowych, tj. w razie nalotu, skażenia chemicznego, znalezienia niewypału,
 • z działaniem systemu wykrywania skażeń i alarmowania,
 • ze sposobami oznaczeń pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym a przewożących niebezpieczne, łatwopalne, czy ulatniające się substancje. Również na elementach konstrukcyjnych budowli i instalacji, w których przechowuje się lub przetwarza substancje niebezpieczne umieszcza się znaki ostrzegawcze informujące o rodzaju zagrożenia,
 • z elementami broni na przykładzie broni ASG (kopii broni oryginalnej),
 • ze sposobami umiejętnego i bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Wyjaśnienie skrótu „BLOS” który jest akronimem słów: broń, lufa, otoczenie, spust. Stanowią one hasła określające cztery proste zasady mające najważniejsze znaczenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią i tymi zasadami musi kierować się każdy kto bierze broń do ręki.
 • z czynnościami przy składaniu się do strzelania w postawie: stojącej, klęczącej, leżącej. Kwintesencją strzelectwa jest oczywiście celność. Kluczem do niej jest wyuczenie się poprawnej podstawy.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wskazówek prowadzących żołnierzy oraz mieli możliwość obejrzenia wyposażenia wojskowego.
Każdy uczeń pod okiem żołnierza -„indywidualnego instruktora” wykonał próbny „strzał” z kopii broni do wskazanego celu, przyjmując wybraną postawę strzelecką. Praktyka pokazała jak wiele trudu zajmuje wyuczenie się właściwych ruchów przy zajmowaniu wybranej postawy strzeleckiej i poprawnego trzymania broni. To z kolei zwiększa nie tylko celność, ale także komfort i ogólne bezpieczeństwo osoby oddającej strzał.
Rozwój cywilizacyjny nie uwolnił ludzi od wojen, głodu, nędzy, pożarów, powodzi czy katastrof technicznych, a ich skutki są tym poważniejsze, im szybszy jest postęp naukowo – techniczny i większe zaludnienie dotkniętych nimi obszarów. Większość zagrożeń nie sposób wyeliminować, można jednak dołożyć starań, aby zminimalizować ich niszczące działanie, umiejętnie przygotować się na ich nadejście i – co ważniejsze – przetrwać.
A zatem, uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując jednocześnie w jaki sposób mogą uzyskać pomoc od osób i instytucji godnych zaufania.


Serdecznie dziękujemy żołnierzom z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły oraz pomoc w kształtowaniu postaw obronnych naszych uczniów. Życzymy sukcesów w codziennej pracy.


Anna Resiak

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ