Get Adobe Flash player

Szkoła w Olesznie uczciła 81. rocznicę powstania Armii Krajowej

81 lat temu, 14 lutego 1942r., rozkazem premiera i jednocześnie Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, generała Władysława Sikorskiego, powstała Armia Krajowa. Była naturalnym następcą Służby Zwycięstwu PolskiSZP, powołanej 27 IX 1939r. oraz Związku Walki Zbrojnej- ZWZ, utworzonego 13 XI 1939r. Liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK wynosiła na początku 1942r. ok. 100 tys., a latem 1944r. osiągnęła ok. 380 tys.

,,Tak bardzo tego pragnę, aby słowami mymi
ktoś do życia przywołał, choćby na okamgnienie,
w historię odchodzące wojenne pokolenie,
pokolenie Kolumbów, pokolenie bojowców,
za nawias wyrzucone pokolenie akowców.”


Tak bardzo pragnę, Zbigniew Kabata ,,Bobo”

Rzeczpospolita Partyzancka: ,, tu każde drzewo leczy swe rany”II wojna światowa w szczególny sposób odcisnęła swoje piętno na Olesznie i okolicznych miejscowościach, pozostawiając w pamięci kolejnych pokoleń, wspomnienia wielu bitew i potyczek, stoczonych między oddziałami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, a wojskami niemieckimi. Wywodzący się ze wspomnianych formacji zbrojnych partyzanci, nie szczędzili swojego zdrowia i życia, stając dzielnie, w obronie mieszkańców tej ziemi przed
okupantem niemieckim. Nie wahali się walczyć w obronie zniewolonej Ojczyzny. Szczególnie silne związki z ziemią włoszczowską miały następujące oddziały oraz ich
dowódcy:

 •  I Batalion ,,Las” 74 Pułku Piechoty AK pod dowództwem mjr Mieczysława
  Tarchalskiego ,,Marcina”, 26.07.1944r., bitwa pod Olesznem;
 • II Batalion ,,Wojna” 74 Pułku Piechoty AK pod dowództwem mjr Franciszka Pieniaka
  ,,Przeboja”, 28.09.1944r., bitwa pod Komornikami;
 • I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem mjr Eugeniusza
  Gedymina Kaszyńskiego ,,Nurta”, 30.10. 1944r., bitwa pod Chotowem
 • 4 Kompania I Batalionu 204 pp. Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por.
  Władysław Kołaciński ,,Żbika”, 26.07.1944r., bitwa pod Olesznem;

Dowodem wielkiej czci dla ,,wojennych bohaterów” są liczne pomniki, pamiątkowe tablice w kościele p.w. W.N.M.P w Olesznie, partyzancka kwatera na cmentarzu parafialnym w Olesznie, jak również liczny udział mieszkańców Gminy Krasocin oraz Powiatu Włoszczowskiego w uroczystościach upamiętniających bitwy pod Olesznem i Chotowem.

,,Nie aby mnie, z nazwiska, ktoś w pamięci zachował,
chcę by mymi słowami wołał: ARMIO KRAJOWA!
Chcę aby z moich zgłosek pieśń wykrzesał jak diament,
tęczą w słońcu błyszczący nasz akowski testament.”

Tak bardzo pragnę, Zbigniew Kabata ,,Bobo”


Szkoła w Olesznie pamięta o swoim Patronie- Armii Krajowej

13 października 1991r., Szkoła Podstawowa w Olesznie przestała być bezimienną placówką edukacyjną i otrzymała zaszczytne imię Armii Krajowej. Od tego podniosłego wydarzenia minęło już 32 lata. Przez ten długi czas, społeczność szkoły z dumą kultywuje dorobek Armii Krajowej, inicjując wiele patriotycznych wydarzeń o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Dlatego też, aby oddać cześć i ocalić od zapomnienia historię ,,leśnych żołnierzy”, 14 lutego 2023r., uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie, pod opieką p. Bogusławy Tkaczyk- Omasta i p. Brygidy Jasnos, przygotowali uroczystą akademię. Wśród publiczności złożonej z nauczycieli, uczniów i rodziców obecni byli przedstawiciele władz samorządu terytorialnego: Wicestarosta Powiatu Włoszczowskiego, p. Łukasz Karpiński, Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, Radny Gminy Krasocin, p. Antoni Drej, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty, p. Leszek Huszno, Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego, p. Teresa Chudy, Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie, p. Irena Kuśmierczyk. Wśród gości obecny był również Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, p. Sławomir Krzysztofik. Przybyli także przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz OSP w Świdnie: Prezes, dh Mariusz Kowalczyk, dh Mariusz Mazur i OSP w Chotowie: dh Mieczysław Lichosik. Nie zabrakło członków środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olesznie: Prezes, p. Anna Resiak, p. Czesław Kowalczyk, p. Jan Mazur oraz władz duchownych Rzymskokatolickiej Parafii W.N.M.P. w Olesznie: wikariusz ks. Mariusz Rozin.

,,Ale najbardziej chciałbym, aby mymi słowami
wyśpiewał chwalę tamtych, którzy nie mogą sami
krzywdy swojej dochodzić, których zmurszałe kości
nie zapłaty żądają tylko sprawiedliwości.”

Tak bardzo pragnę, Zbigniew Kabata ,,Bobo”


,,A jeśli komu droga otwarta do nieba, to tylko tym co służą Ojczyźnie”

Zwieńczeniem obchodów Dnia Patrona, było złożenie zapalonych zniczy oraz biało -czerwonych wiązanek kwiatów pod tablicą poświęconą, poległym w bitwie pod Olesznem, partyzantom AK oddziału ,,Marcina”, którzy wraz z żołnierzami NSZ oddziału ,,Żbika” walczyli i ginęli, aby zatrzymać Niemców mających dokonać pacyfikacji wsi. W podniosłej ceremonii uczestniczyli: dyrekcja szkoły, zaproszeni goście oraz harcerze i uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie. Wierzymy, że mimo upływu 81 lat, wydarzenia i postacie tworzące historię Armii Krajowej, będą dla nas wszystkich, niewyczerpanym źródłem takich wartości jak: dobro, piękno i sprawiedliwość. Mamy również nadzieję, że legenda Armii Krajowej pozwoli nam wychować kolejne pokolenia Polaków, które będą kochać swoją ojczyznę- Rzeczpospolitą Polską, miłością czystą i szlachetną, które w czasie pokoju będą dbać o jej pomyślność, zaś w czasie wojny, nie zawahają się poświecić, dla jej obrony, własnego życia.

Cześć i chwała Armii Krajowej!
Autor: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ