Get Adobe Flash player

Betlejemskie Światło Pokoju 2022 - „Światło dla Ciebie"

[...] miłe mi światło, jakie daje z siebie człowiek.
Nie trzeba mi opasłej świecy.
Tylko płomieniem mierzy się jej wartość.
(Antoine de Saint – Exupery)

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Światło dla Ciebie”. Tak, to jest Płomień dla ciebie i dla mnie też! - dla każdego z kim się nim podzielimy, komu go damy, gdzie go zaniesiemy. Ale najpierw musimy go mieć sami. Zaopiekujmy się zatem tym Światłem troskliwie. Bądźmy rozważni i ostrożni — tylko w ten sposób nasze Światło będzie mogło ciągle świecić. Nieśmy w sobie Płomień, którego Betlejemskie Światło Pokoju jest znakiem, nieśmy nie tylko w grudniu i nie tylko od Święta.

Dla nas, harcerzy ogień zawsze ma moc niezwykłą. W kręgu swego ciepła jednoczy nas w harcerską Rodzinę, blaskiem buduje wspólnotę. Poniesiony harcerskimi dłońmi ogień z Betlejem powinien trafić wszędzie tam, gdzie potrzeba ciepła i jasności. Zanieście go do Waszych rodzin oraz tam, gdzie chcielibyście, aby ludzie odnaleźli w blasku tego światła miłość, zrozumienie i nadzieję.


Betlejemskie Światło niesie również pokój. Jest symbolem pokoju wewnętrznego, wyciszenia i refleksji nad samym sobą przed bliskimi Świętami Bożego Narodzenia. Niesie też pokój między ludzi i narody. Pokój jest dziś światu szczególnie potrzebny. CZUWAJ!

Harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej
z Oleszna

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ