Get Adobe Flash player

„Dolej Olej – Zużyty Olej Zbieramy i Środowisku Pomagamy!”

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju GREEN PLANET 2050 ogłasza konkurs ekologiczny
„Dolej Olej – Zużyty Olej Zbieramy i Środowisku Pomagamy!” Konkurs ten jest skierowany do wszystkich szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego i trwać będzie do 17 maja 2023 roku.

W trakcie trwania konkursu uczniowie/ klasy mają zebrać jak największą ilości zużytego oleju roślinnego, pochodzącego ze smażenia, pieczenia, frytowania, który:

  1. powinien być zlewany po uprzednim wystudzeniu do czystych, plastikowych, szczelnie zamykanych butelek;
  2. nie powinien zawierać wody ani znaczącej ilości resztek żywieniowych (aby uniknąć ich wystąpienia zaleca się zlewanie zużytego oleju roślinnego przez sito).
    2. Zebrany olej należy przynieść do szkoły w wyznaczonym terminie, tj. 16.05.2022r. 
    3. Po zakończeniu konkursu zebrany olej zostanie wykorzystany po raz drugi, do produkcji biopaliwa.
    4. Rozstrzygnięcie konkursu przypada na 01.06.2023r.
    5. Informacje na temat wręczenia nagród zostaną przekazane Laureatom oddzielnym komunikatem.

Zużyty olej z gospodarstw domowych zazwyczaj jest wylewany do kanalizacji co często powoduje zatykanie się rur i awarie sieci kanalizacyjnych. Inną alternatywą jest wrzucanie oleju do kosza lub wylewanie do gruntu, co prowadzi do zanieczyszczenia i degradacji gleby.
Spośród wszystkich uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 klasy, które zbiorą największą ilość zużytego oleju roślinnego. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!
I miejsce – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik,
II miejsce – wyjazd do Centrum Nauki WOMAI,
III miejsce – wyjazd do Centrum Nauki Leonardo da Vinci.


Dodatkowo uczniowie 3 zwycięskich klas otrzymają zestawy butelek filtrujących Dafi. Ponadto dla 10 szkół, które zbiorą największą ilość zużytego oleju roślinnego przewidziana jest lekcja ekologii, a wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają gadżety ekologiczne.

Szczegóły na temat udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie - https://greenplanet2050.pl/wp-content/uploads/2022/11/REGULAMIN-KONKURSU.pdf

Chcemy wspólnie budować świadomość ekologiczną od najmłodszych lat.
Zachęcamy do udziału w konkursie!

Szkolny koordynator: Anna Resiak

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ