Get Adobe Flash player

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Jest to święto, które ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Organizowane jest ono od 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, która na patronkę wydarzenia wybrała znakomitą polską pisarkę dla dzieci- Janinę Porazińską. Z kolei 29 września to dzień urodzin zasłużonej dla literatury dziecięcej autorki.

W naszej szkole 29 września wszedł na stałe do kalendarza imprez bibliotecznych. Głośnego czytania wysłuchali uczniowie klasy „0”, którzy zainaugurowali tym samym cykliczne spotkania w bibliotece w ramach programu: „Baśniowe poranki”. W tym roku szkolnym będziemy się koncentrować na twórczości Jana Brzechwy.

Klasy I wzięły udział w głośnym czytaniu słuchając opowieści o Wojtku, który został strażakiem. Po wysłuchaniu tekstu prezentowanego przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawców, dzieci wzięły udział w quizie dotyczącym znajomości lektury, pogadance na temat roli straży pożarnej w społeczeństwie oraz wykonały pracę plastyczną związaną z tym tematem. Klasa II wraz z wychowawczynią odwiedziła bibliotekę przynosząc zabawne rekwizyty w postaci kolorowych skarpetek. Posłużyły one do wprowadzenia w tematykę książki Justyny Bednarek pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” . Wesołe przygody czytały dzieciom nauczycielki, praktykantka a także sami uczniowie. Bibliotekarka zachęciła do przeczytania całej serii książek tej autorki, którą zakupiła w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.
Głośne czytanie odbyło się także w klasie III, w świetlicy szkolnej oraz gabinecie pedagoga. Owocem wysiłku dorosłych w zachęcaniu dzieci do czytania jest widoczna większa frekwencja w bibliotece szkolnej.

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ