Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Wycieczka przedmiotowa z wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego klas ósmych Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie

W dniu 17 maja klasy ósme odbyły wycieczkę do Włoszczowy w ramach wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego, zorganizowaną przez dyrektora szkoły pana Rafała Pacanowskiego.
Pierwszym punktem programu była wizyta w Starostwie Powiatowym, podczas której uczniowie wzięli udział w spotkaniu ze wicestarostą Łukaszem Karpińskim (absolwentem naszej szkoły), członkiem Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzatą Gusta i sekretarzem Powiatu Cezarym Nowakiem. Obejrzeli wydziały starostwa, gabinety starosty i wicestarosty oraz członka Zarządu i skarbnika Powiatu Agnieszki Górskiej. Mieli możliwość obejrzenia miejsca posiedzeń Rady Powiatu Włoszczowskiego i Zarządu Powiatu.


Następnie udali się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Starszy kapitan Zbigniew Domaradzki przeprowadził prelekcję na temat organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie zagrożeń oraz zapoznał z wyposażeniem samochodu strażniczego w specjalistyczny sprzęt. Strażacy podzieli się również informacjami na temat wypoczynku po przeprowadzonych akcjach i form utrzymywania dobrej kondycji fizycznej. Uczniowie zwiedzili również część administracyjno-biurową komendy i zostali bardzo serdecznie przyjęci przez komendanta powiatowego starszego kapitana Andrzeja Pacanowskiego w jego gabinecie.
Kolejnym punktem wycieczki była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Państwowa Inspekcja Sanitarna). Prelekcję poprowadziła kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Pani Agata Szkot. Uczniowie obejrzeli prezentację związaną z zadaniami służb sanitarno – epidemiologicznych i poznali różnorakie urządzenia potrzebne do realizacji tych zadań. Następnie młodzież zwiedziła Oddział Laboratoryjny, w tym Pracownię Badań Higieny Środowiska, w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, Pracownię Mikrobiologii, Parazytologii i Pożywek oraz Pracownia Badań i Pomiarów Środowiska Pracy w zakresie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Tajniki pracy oddziału odkrywał kierownik pan Jacek Grzesiński.
W tym samym budynku znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i to ona była następnym punktem wyjazdu. Młodzież wysłuchała wiadomości na temat zasadności funkcjonowania tej instytucji, które przedstawiły pani pedagog Beata Dolaś i pani psycholog Halina Juzyszyn-Krzysztofik oraz obejrzała znajdujące się tutaj pokoje nieodzowne w codziennej pracy z dziećmi.
Interesującym zakończeniem wyjazdu była wizyta w Komendzie Powiatowej Policji. Ósmoklasiści uczestniczyli w zajęciach o prawach człowieka oraz procesie rekrutacji do służby w policji, przeprowadzonymi przez rzecznika prasowego panią posterunkową Weronikę Rak, zwiedzili teren jednostki wraz z pomieszczeniami dla osób zatrzymanych. Jedną z atrakcji była możliwość spotkania się z policyjnym technikiem kryminalistyki, który opowiedział o specyfice swojego zawodu oraz przedstawił uczniom metody rozpoznawania różnych rodzajów śladów występujących na miejscu zdarzenia. Na pewno nie był to czas stracony i uczniowie wykorzystają w swoim życiu zdobyte informacje w wizytowanych instytucjach.

         

    

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ