Get Adobe Flash player

Portale o bezpieczeństwie w Internecie

Portale dla rodziców - bezpieczny Internet

 

 

Wszystko na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Nauczyciele znajdą tutaj scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie.


 

 

Kidprotect to inaczej „chronić dzieci". Strona Fundacji KidProtect działającej na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Znaleźć tam można informacje, artykuły, raporty na temat zagrożeń dzieci w sieci i sposobów przeciwdziałania im.


 

Serwis, w którym możesz zgłaszać przestępstwa i podejrzenia o przestępstwa Internetowe. Serwis przekazuje informacje o przestępstwach odpowiednim służbom. Hotline powstał w ramach ogólnoeuropejskiego programu "Safer Internet Action Plan" Komisji Europejskiej, która wspiera organizację narodowych punktów kontaktowych ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie.


 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ