Get Adobe Flash player

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuci pedagogiczni

w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie 

w roku szkolnym 2023/2024

 

mgr Anna Nowicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Bogusława Tkaczyk-Omasta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Dorota Sitkowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej

prowadzone są w: 

 

Pracowni Pedagogiczno-Terapeutycznej

pokój nr 15 (parter budynku A)

 

Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej 

pokój nr 11 (parter budynku A)

 

Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole podstawowej

Terapia pedagogiczna są to oddziaływania pedagogiczne wykorzystywane przy stymulacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji, na zajęciach terapeutycznych oddziałowuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Najbardziej powszechnymi problemami wśród trudności w uczeniu się są:

dysleksja – trudności w pisaniu i czytaniu,

dyskalkulia – trudności w nauce matematyki,

dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni wyrazów, liczne błędy ortograficzne,

dysgrafia – zaburzony poziom pisma.

Efektem terapii pedagogicznej, powinna być: zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów.

Skuteczność terapii pedagogicznej zależy w dużej mierze od systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w szkole oraz systematycznego kontynuowania ćwiczeń w domu.

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej zwane zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi (korekcja oznacza poprawę/usprawnienie za pomocą specjalnych ćwiczeń, a kompensacja wskazuje i doskonali funkcje, które są dobrze rozwinięte, co za tym idzie uczeń dostaje informację, jak poradzić sobie z problemem występującym u niego, wykorzystując swoje mocne stron). Terapia, o której mówimy, to specjalistyczne działania niosące pomoc dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Zajęcia realizowane są przez nauczyciela terapeutę pedagogicznego posiadającego przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji odpowiednich zajęć dla osób, którymi się zajmuje. Jego wykształcenie opiera się na podstawach psychopedagogiki, która zajmuje się psychologicznymi aspektami oddziaływań pedagogicznych na podmiot edukacji. Jest świadomy problemów szkolnych swoich uczniów, szuka obszarów stwarzających szansę ich sukcesu.

Terapia prowadzona jest w grupach do 5 osób (w szczególnych przypadkach indywidualnie), czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb dziecka biorącego w nich udział, częstotliwość zajęć również jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka. 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ