Get Adobe Flash player

Rekrutacja do szkół

Strona internetowa urzędu administracji państwowej nadzorującego szkoły i placówki oświatowe województwa świętokrzyskiego
  1. Szczegółowe informacje: Załączniki Informator o ofercie edukacyjnej liceów ogólnokształcących, w...
  2. Szczegółowe informacje: Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa...
  3. Załączniki Zarządzenie nr 17.2023 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,...
  4. Szanowni Państwo, Organy Prowadzące, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie szkół...
  5. Załączniki Zarządzenie nr 10.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania...
  6. Szanowni Państwo Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla...
  7. Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie...
  8. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci...

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ