Get Adobe Flash player

Rekrutacja do szkół

Strona internetowa urzędu administracji państwowej nadzorującego szkoły i placówki oświatowe województwa świętokrzyskiego
  1. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci...
  2. Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych...
  3. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci...
  4. Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych...
  5. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rozpoczął rekrutację na rok szkolny 2022/2023 w...
  6. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i...
  7. Szanowni Rodzice uczniów klas VI szkół podstawowych, Od 1 września 2022 w Szkole Podstawowej nr 13...
  8. Załączniki Zarządzenie nr 20.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów...

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ