Get Adobe Flash player

Rekrutacja do szkół

Strona internetowa urzędu administracji państwowej nadzorującego szkoły i placówki oświatowe województwa świętokrzyskiego
  1. Załączniki Zarządzenie nr 26.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy,...
  2. Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół na terenie województwa świętokrzyskiego...
  3. Załączniki Informator o ofercie edukacyjnej liceów ogólnokształcących, w tym liceów...
  4. Załączniki Zarządzenie nr 7.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania...
  5. Panie, Panowie Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie...
  6. Dyrektorzy szkół dla młodzieży i dorosłych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego...
  7. Szanowni Państwo Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla...
  8. Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie...

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ