Get Adobe Flash player

Rekrutacja do szkół

Strona internetowa urzędu administracji państwowej nadzorującego szkoły i placówki oświatowe województwa świętokrzyskiego
  1. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Rodzice i Absolwenci szkół w...
  2. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Rodzice i Absolwenci szkół w...
  3. Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących,...
  4. Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół...
  5. Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Rodzice i Absolwenci szkół w...
  6. Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących,...
  7. Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół...
  8. Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów na terenie...

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ