Get Adobe Flash player

Remont sali gimnsatycznej

21 listopada 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie miał miejsce odbiór prac remontowo-renowacyjnych sali gimnastycznej. W odbiorze uczestniczyli: ks. Proboszcz Jacek Szymański, ks. Mariusz Rozin, wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, prezes Zarzadu TS Płomień Oleszno Piotr Łazarski, wykonawcy: Sebastian Koza, Paweł Kowalczyk - Firma WoodArt Świdno (renowacja parkietu), Grzegorz Klimczyk Firma Klimbud Bukowa (malowanie sali), Krzysztof Tuzimek Firma Tuzim.art (malowanie grafik ściennych), dyrektor ZPO w Olesznie Rafał Pacanowski, wicedyrektor Teresa Szczepańska, nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Kowalczyk i pracownik obsługi Magdalena Majchrzak.

 

Dzięki środkom przyznanym z budżetu Gminy Krasocin, w łącznej kwocie 75 000 zł, zrealizowane zostały następujące zadania:
1. Renowacja parkietu - koszt: 30 000,00 zł brutto;
2. Renowacja tynków wewnetrznych i malowanie ścian - koszt: 20 000,00 zł brutto; 
3. Zakup szorowarki - koszt: 25 000,00 zł brutto.
Społeczność ZPO Oleszno dziękuję Gminie Krasocin za sfinansowanie inwestycji i wszystkim Wykonawcom za bardzo dobrze przeprowadzone prace.

 

 

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ