Get Adobe Flash player

Regulamin konkursu plastycznego: „ MOJE PRAWA vs MOJE OBOWIĄZKI”

Celem konkursu jest:
• zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka;
• zwrócenie uwagi dzieci na ich obowiązki;
• uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowania praw innych ludzi;
• rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń;
• zrealizowanie działań podejmowanych w ramach obchodów: „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”.

Warunki konkursu:

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie klas I – III
Kategoria II – uczniowie klas IV – VII

Format pracy: dowolny

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne.

Zadaniem uczniów konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej wybranego z Konwencji o Prawach Dziecka prawa i przedstawienie go w zestawieniu z wynikającym z niego obowiązkiem (np. mam prawo do bezpłatnej edukacji/ moim obowiązkiem jest systematyczne uczęszczanie do szkoły; mam prawo do ochrony zdrowia/moim obowiązkiem jest dbać o zdrowie) itp.

Prace należy opatrzeć metryczką (imię i nazwisko ucznia, klasa)

Termin składania prac do 30 listopada 2023 r.

Pracę należy dostarczać osobiście do pedagoga szkolnego (sala 15) lub psychologa szkolnego (sala 11).


Organizatorki konkursu:
p. Anna Nowicka
p. Patrycja Bugno

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ