Get Adobe Flash player

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

W poniedziałek 16 października 2023 r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji na uroczystej akademii spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście. Jak co roku na tę uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani nauczyciele, Prezydium Rady Rodziców, Ksiądz Proboszcz – Jacek Szymański oraz Rodzice. Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, głos zabrali Pan Dyrektor Rafał Pacanowski i Pani Wicedyrektor Teresa Szczepańska, którzy powitali wszystkich zaproszonych gości oraz mówili o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowali za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyli wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły kwiatów, przyznania nagród Wójta i Dyrektora dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierował w stronę grona pedagogicznego Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

Na tle pięknej scenografii odbyła się dalsza część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy V, pod kierunkiem p. Andrzeja Kowalczyka oraz p. M Kamińskiej. O oprawę muzyczną zadbała p. Brygida Jasnos. Piękne tańce zaprezentowali uczniowie klasy I pod kierunkiem p. Justyny Michałek i kl. III pod kierunkiem p. Iwony Kwaca , a oprawę fotograficzną zapewniła p. Aldona Kowalczyk. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień oraz w zabawny sposób zaprezentowali obraz współczesnej szkoły i przedstawili postać nauczyciela. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro swoich wychowanków. Na koniec głos zabrali przedstawiciele Prezydium Samorządu Szkolnego, wyrażając wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce okazywane podczas pracy z dziećmi. Ten poniedziałek zapadnie wszystkim w pamięci przez następne długie miesiące.

Andrzej Kowalczyk 

    

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ