Get Adobe Flash player

Narodowe Czytanie w Muzeum Chleba w Krasocinie

8 września 2023 r. uczniowie klas VI i VII pod opieką p. Jolanty Lichosik i p. Ewy Stolarczyk udali się do Muzeum Chleba w Krasocinie, aby wziąć udział w Narodowym Czytaniu organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. F. Raka w Krasocinie. Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez dyrektora biblioteki p. Magdalenę Kowalczyk. Następnie Wójt- p. Ireneusz Gliściński odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Potem nastąpiło odczytanie fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Wątek powstania styczniowego 1963 r. z tegorocznej lektury, kolejno przybliżyli obecnym:

  • wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie – p. Teresa Szczepańska,
  • przewodnicząca Klubu Seniora w Krasocinie p. Danuta Libera,
  • kierownik USC- p. Paweł Włodarski,
  • sołtys Krasocina p. Mirosława Klimczyk,
  • uczniowie Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie: Marika Stanior-Chruściel i Szymon Wydrych.

Młodzież obejrzała również przygotowaną przez p. Grzegorza Szymańskiego, właściciela Ostoi Dworskiej w Leśnicy, wystawę fotograficzną oraz rekwizyty nawiązujące do powstania
styczniowego 1963 roku. Udział w Narodowym Czytaniu, akcji organizowanej od 2012 roku przez Prezydenta RP, co roku przybliża nam na nowo kanon najwybitniejszych polskich dzieł literackich.

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ