Get Adobe Flash player

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 w ZPO w Olesznie

W dniu 4 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Pan dyrektor Rafał Pacanowski przywitał uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły po przerwie wakacyjnej i życzył wszystkim sukcesów  w nadchodzącym roku szkolnym. Szczególnie ciepło przywitał uczniów klas pierwszych. Następnie wszyscy zgormadzeni odśpiewali hymn szkoły. W dalszej kolejności Pan dyrektor poinformował o zakończeniu dwuletniej kadencji wicedyrektor Marioli Kamińskiej, składając przy okazji podziękowania za ten okres współpracy. Jednocześnie zakomunikował, że z dniem 1 września obowiązki wicedyrektora powierzył Pani Teresie Szczepańskiej. 

 Kolejnym elementem wydarzenia było wręczenie przez dyrekcję szkoły nagród jubileuszowych dla nauczycieli:

- Pani Zdzisławie Kowalczyk za 40-lecie pracy zawodowej (nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej); 
- Pani Małgorzacie Skoczek za 40-lecie pracy zawodowej (nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej);
- Pani Annie Resiak za 35-lecie pracy zawodowej (nauczycielowi biologii, przyrody, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawcy na świetlicy).
Nagrodzonym Paniom wszyscy obecni na sali gimnastycznej odśpiewali głośne sto lat. 
 
Miłym akcentem uroczystości była również informacja o awansie zawodowym Pani Emilii Czapli na stopień nauczyciela mianowanego, której dyrekcja szkoły złożyła serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów na niwie zawodowej i w życiu osobistym. 
 
Na koniec spotkania Pani wicedyrektor Teresa Szczepańska podziękowała dyrektorowi za zaufanie, poprosiła całą Społeczność szkoły i przedszkola o owocną, dobrą współpracę i wszelkie wsparcie. Ponadto Pani dyrektor przypomniała o zasadach obowiązujących w szkole.
Po uroczystości wszyscy uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami, a dyrekcja placówki spotkała się z emerytowanymi pracownikami. 
Przed nami 10 miesięcy wczesnego wstawiania i wytężonego wysiłku zarówno fizycznego jak i intelektualnego.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy zatem dużo energii w wykonywaniu codziennych obowiązków.
 

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ