Get Adobe Flash player

Wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej

8 maja 2023 r. uczniowie klas I z nauczycielem bibliotekarzem: p. J. Lichosik oraz wychowawcami: p. T. Siwek, p. B. Mulewicz udali się na wycieczkę edukacyjną do GBP w Krasocinie. Tego dnia obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.  Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tradycyjnie rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w trakcie którego biblioteki różnych typów z całej Polski intensyfikują działania, by dotrzeć do coraz większej liczby czytelników i użytkowników. Celem wyjazdu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, umożliwienie im korzystania ze zbiorów jeszcze jednej biblioteki, kształtowanie postawy świadomego odbiorcy kultury.


Spotkanie w bibliotece publicznej rozpoczęło się od obejrzenia przez pierwszaków, w towarzystwie kolegów ze szkoły w Krasocinie, spektaklu teatralnego pt. „Przygody Lisa Witalisa” na podstawie tekstu Jana Brzechwy. Była to bajka interaktywna łącząca zabawę z nauką. Wprowadziła małego widza w świat zwierząt, pełen różnych charakterów. W humorystyczny sposób pokazała co jest dobre, a co złe. Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu, kreowały postaci zwierząt, stawiając niejednokrotnie pierwsze kroki na scenie. Następnie uczniowie klas I zostali zapoznani przez pracownice biblioteki: p. Anetę Kowalczyk oraz p. Annę Goszczyńską ze zbiorami bibliotecznymi, regulaminem biblioteki i zasadami obchodzenia się z książkami. Bibliotekarki uroczyście pasowały uczniów na czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie. Dzieci otrzymały
dyplomy pasowania, zakładki do książek oraz karty biblioteczne. Wypożyczyły, po wcześniejszym dopełnieniu formalności, wybrane przez siebie książki. Tym samym otrzymały możliwość korzystania z kilku bibliotek, uzyskały dostęp do szerokiego repertuaru literackiego. Nauczyciele wskazali im drogę dotarcia do instytucji kultury. Liczą, że wśród pierwszaków będzie wiele osób, które w przyszłości staną się miłośnikami książek.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ