Get Adobe Flash player

Akademia z okazji 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

11 maja 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go  Maja. Piękny montaż słowno-muzyczny wykonali uczniowie z klasy VIIIb, pod merytoryczną opieką nauczyciela historii Ryszarda Kowalczyka. Wydarzeniu towarzyszyły wręczenie dyplomu i złożenie gratulacji uzyskania tytułu Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii uczniowi klasy VIIIa Kacprowi Migaczowi i jego merytorycznemu opiekunowi Ryszardowi Kowalczykowi - nauczycielowi historii i informatyki; wręczenie dyplomów - wyróżnień w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. "Stefan Czarniecki - bohater narodowy", wraz z podziękowaniami dla merytorycznego opiekuna uczniów Pana Andrzeja Kowalczyka - nauczyciela plastyki, techniki i wychowania fizycznego; życzenia i podziękowania za wzorową pracę dla Pani Jolanty Lichosik - nauczyciela bibliotekarza, z okazji minionego Dnia Biblioteki i Bibliotekarzy. Wręczenia, gratulacje i podziękowania złożyła wicedyrektor Mariola Kamińska.

 

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ