Get Adobe Flash player

Prace modernizacyjne w sali dydaktycznej

Miło nam poinformować, że w trakcie ferii zimowych - czasu wolnego od zajęć dydaktycznych - staraniem dyrekcji szkoły, przy życzliwości organu prowadzącego - Gminy Krasocin - udało się przeprowadzić prace modernizacyjne w sali dydaktycznej uczniów klasy I a. Łączny koszt wykonanych prac to 7 000 zł. Realizacja zadania znacząco podniosła standard warunków pracy i nauki naszych milusińskich.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ