Get Adobe Flash player

104. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę - ojcowizna, o którą trzeba dbać!

 ,,Gdy pytasz mnie czym jest Ojczyzna odpowiem
Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie
Czyś widział Wawel komnaty krużganki
Miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił”
                                                         Marek Grechuta, ,,Ojczyzna”

 

W Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022r., Przewodniczący Rady Gminy Krasocin, p. Bogdan Bukowski oraz Wójt Gminy, p. Ireneusz Gliściński, zaprosili wszystkich kochających Ojczyznę, aby wspólnie świętować 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Oleszno i Krasocin ponownie stały się miejscem, gdzie przywołano najważniejsze postacie i wydarzenia, z ponad tysiącletniej historii Rzeczpospolitej Polskiej.

Pod pomnikiem niepodległości w Olesznie
,,I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
Historią swą mową sztuką te trzy kwiaty
Trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń
Muszą wciąż kwitnąć by kraj dalej trwał”
Marek Grechuta, ,,Ojczyzna”

Na rynku, w sercu Oleszna, pod pomnikiem wzniesionym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, zgromadziły się poczty sztandarowe Gminy Krasocin, Ochotniczych Straży Pożarnych Oleszna, Świdna i Chotowa oraz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie. Obecne były władze Gminy Krasocin: Przewodniczący Rady Gminy, p. Bogdan Bukowski oraz Wójt Gminy, p. Ireneusz Gliściński, ponadto dyrektor ZPO w Olesznie p. Rafał Pacanowski, członkowie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie, Orkiestra Dęta OSP w Olesznie oraz mieszkańcy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie. Wszyscy zgromadzili się, aby podziękować za niepodległą i wolną Ojczyznę, którą otrzymali dzięki odwadze, waleczności i poświeceniu naszych przodków. Pod symbolicznym obeliskiem głos zabrał Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, który podziękował wszystkim za przybycie, przypomniał także o szacunku i dbałości o symbole narodowe, które są nierozerwalnie związane z polskością. Nawiązał także do historii wzniesienia pomnika oraz wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie. W dalszej części p. Ryszard Kowalczyk powiedział m.in.: ,,Każdy pomnik służy budowaniu więzi między obywatelami, przyczynia się do pogłębienia wspólnoty narodowej. Pomnik ku czci niepodległej ma szczególną wymowę. Przypomina o przełomowych wydarzeniach z naszej historii takich, jak powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, a wreszcie odrodzenie II Rzeczypospolitej Polskiej. Każde z tych wydarzeń miało szlachetnego bohatera, który swoje serce oddał na służbę dla Ojczyzny. My, współcześni Polacy, mamy dzieło naszych przodków, jakim jest nasza matka- Polska ponieść w przyszłość”. Uroczyste obchody zakończyła ceremonia składania wiązanek kwiatów, w której uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Krasocin, p. Bogdan Bukowski, Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, p. Rafał Pacanowski oraz członkowie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie. Wspólne świętowanie 104. rocznicy odzyskania niepodległości zakończył koncert pieśni patriotycznych, w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Olesznie.

Ojczyzna zawierzona Bogu przez ręce Maryi
,,Bez historii mowy sztuki
Bez mądrości tej z nauki
Naród się zamieni w bezimienny kraj
Dziś Ojczyzna jest w potrzebie
Czeka ciebie wierzy w ciebie
Tysiąc lat historii patrzy w serce twe”
Marek Grechuta, ,,Ojczyzna”


Otwierający uroczysty pochód, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, druh Krzysztof Stolarczyk, wprowadził do kościoła pod wezwaniem św. Doroty i Tekli w Krasocinie czternaście pocztów sztandarowych reprezentujących: Gminę Krasocin, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Zespoły Placówek Oświatowych z terenu gminy. Wraz z licznie przybyłymi mieszkańcami Gminy Krasocin, wzięły one udział w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali proboszcz ks. Jerzy Sikora oraz wikariusz ks. Piotr Kucharz. W krasocińskiej świątyni, przed Ołtarzem Pańskim, przy dźwiękach organów, wybrzmiała najstarsza pieśń religijna ,,Bogurodzica”. Natomiast podczas liturgii słowa, głoszący homilię ks. proboszcz Jerzy Sikora, przypomniał o uniwersalnych wartościach, zawartych w dekalogu, którymi kierowali się nasi przodkowie, a które winny być drogowskazem również dla nas, żyjących w Polsce Anno Domini 2022. Nabożeństwo dziękczynne zakończyła pieśń ,,Boże coś Polskę”, w której gorąco wybrzmiała prośba ,,Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.

Gmina Krasocin w hołdzie walczącym o niepodległość Polski

,,Masz obronić co najlepsze
By służyło Polsce jeszcze
Liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa
Dziś Ojczyzna twa”
Marek Grechuta, ,,Ojczyzna”


Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Olesznie, wszyscy udali się pod Grotę Najświętszej Marii Panny z Lourdes, położoną w miejscu, gdzie w czasach średniowiecza stała krasocińska świątynia. Głos zabrał gospodarz Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, który podziękował księżom krasocińskiej parafii, za liturgię Mszy św. oraz patriotyczną homilię. Pan wójt wskazał, iż dzisiejszego dnia winniśmy być szczególnie dumni z naszych symboli narodowych, w tym biało-czerwonej flagi, pod którą nasi ojcowie walczyli i ginęli za Ojczyznę. Przypomniał także o pomocy, jaką władze Gminy Krasocin udzieliły polskim repatriantom- rodzinom z Kazachstanu, jak również uchodźcom z objętej wojną Ukrainy. Następnie historyk SP im. Armii Krajowej w Olesznie, p. Ryszard Kowalczyk nawiązał do wymownego słowa - ojcowizna, czyli spadku, majątku odziedziczonym po przodkach. W tym słowie zawiera się cała spuścizna, dziedzictwo narodowe Polaków, które przekazały nam w darze minione pokolenia. Teraz naszym obowiązkiem jest dbać i rozwijać ten piękny dar, jakim jest Rzeczypospolita Polska. Następnie pod pomnikiem ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Gminy Krasocin, w walkach o niepodległość podczas wojny polsko- bolszewickiej 1920r., II wojny światowej w latach 1939-1945 i w okresie stalinowskim wiązanki kwiatów złożyły delegacje: Urzędu Gminy w Krasocinie, dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie, Zespołu Placówek Oświatowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie, Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie, SP im. Jana Pawła II w Czostkowie, SP im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie. Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości zakończył ,,Marsz Pierwszej Kadrowej".

Autor tekstu i zdjęć: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie

 

  

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ