Get Adobe Flash player

XXIII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie

W tym roku tradycyjnie już w dniu 28 października 2022r. harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej pod opieką drużynowej hm Anny Resiak wzięli udział w Partyzanckiej Drodze Krzyżowej na Wykusie. Uroczystość ta corocznie organizowana jest od 2000 roku. Organizatorami Partyzanckiej Drodze Krzyżowej jest ZHP Hufiec Starachowice i ŚZŻAK Koło AK w Starachowicach. Opiekę duchową nad tym wydarzeniem pełni Opactwo Cystersów w Wąchocku.
28 października 1943r. oddziały Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK PONURY stoczyły na Wykusie wielką bitwę obronną z niemiecką obławą.


Partyzancka Droga Krzyżowa jest symbolem cierpień partyzantów spowodowanych obławami, walkami, obozowaniem w chłodzie i głodzie. Często nękanych chorobami. Jest nieustającą pamięcią o tych którzy polegli.
Partyzancka Droga Krzyżowa prowadzi wzdłuż Polany Wykusowej, zaczyna się
od I stacji przy zbiorowej mogile 16 poległych z ochrony radiostacji dalekiego zasięgu
por. inspektora „Jacka” – kończy ostatnią XIV stacją przy kapliczce na Wykusie.
Rozważania i modlitwy wygłaszane podczas Drogi odnoszą się do wydarzeń i walk partyzanckich w Górach Świętokrzyskich.
Wykus stał się zatem miejscem spotkań nie tylko weteranów – braci akowców, ale również młodzieży szkolnej, harcerzy i ich opiekunów, kapłanów oraz miejscowej ludności. Dla wszystkich uczestników jest to lekcja historii i pamięci. Spotkanie w przededniu Wszystkich Świętych jest okazją do duchowego przeżycia, oddania hołdu poległym partyzantom
i modlitwy za nich.
To wspaniale, że wszyscy razem pokonując trasę tej Drogi w głębokiej gęstwinie Puszczy Świętokrzyskiej modlimy się za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę oraz za lepsze jutro dla tych, co żyją.

Uczestnicy
Partyzanckiej Drogi Krzyżowej

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ