Get Adobe Flash player

Projekt z Fundacji mBanku

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie jest w gronie zwycięzców konkursu i otrzyma dofinansowanie na projekt z Fundacji mBanku w ramach programu grantowego: Rosnę z matematyką skierowanego do dzieci przedszkolnych w wieku 3-7 lat. Z całego kraju zostało złożonych 518 wniosków, dofinansowanie otrzymało 209 projektów. Projekt "Matematyczne potyczki" zakłada realizację zajęć oraz działań z edukacji matematycznej, wspierajacych rozwój kompetencji matematycznych dzieci w dwóch oddziałach zerowych 0A: Misie i 0B:Tygryski.  Projekt będzie realizowany od 12.02.2024 r. do 12.05.2024 r. Autorski projekt opracowała i złożyła do Fundacji mBanku p. Aldona Kowalczyk - nauczycielka matematyki. 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ