Get Adobe Flash player

Warsztaty edukacyjne z udziałem przedstawiciela IPN

W poniedziałek, 23 maja 2016 r. w naszej szkole gościła p. Marzena Grosicka – starszy inspektor Delegatury IPN w Kielcach. Pani  inspektor przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Głównym celem zajęć było przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu oraz zainteresowanie uczniów historią Polski.

Przeprowadzone zajęcia  składały się z dwóch części. W pierwszej uczniowie obejrzeli krótki film animowany o dziejach Polski i symbolach narodowych. Druga część natomiast miała charakter warsztatowy, a zajęcia przybrały formę gier, zagadek, krzyżówek oraz zabaw ruchowych nawiązujących do postaci i obrazów z wcześniej oglądanego filmu. Największą atrakcją dla dzieci okazała się gra edukacyjna „Polak Mały”, która za pomocą puzzli zapoznaje z polskimi symbolami narodowymi: flagą, herbem i słowami hymnu. Gra posiada kilka wariantów rozgrywek i pozwala  przyswajać wiedzę historyczną, łącząc naukę ze świetną zabawą.

Bardzo dziękujemy za atrakcyjne zajęcia oraz za otrzymane materiały edukacyjne.

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ