Get Adobe Flash player

Podsumowanie XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - niedziela, 11 stycznia 2015 r.

W tym roku wolontariuszki z Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie zebrały – 3163,62 zł. i 20 eurocentów. Podobnie jak w roku ubiegłym i w tym  roku również była to kwota wyższa niż
w poprzednim o 248,74 zł. Pieniądze z tegorocznej akcji przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu: „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

Wokół nas żyje coraz więcej osób podeszłym wieku wymagających pomocy medycznej w walce z przewlekłymi chorobami. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, godne życie oraz szacunek otoczenia.

Koordynatorem tej akcji w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie była 34 Drużyna Harcerska i Samorząd Uczniowski. Od początku działamy w obrębie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Domu Kultury we Włoszczowie.

Cztery wolontariuszki z gimnazjum w składzie: Milena Kowalczyk, Monika Kowalczyk, Aleksandra Picheta, Marta Stolarczyk  kwestowały przy Kościele Parafialnym w Olesznie. Aby dobrze pełnić swoją funkcję w tym dniu, wcześniej uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Głównego Sztabu Wielkiej Orkiestry przy Domu Kultury we Włoszczowie oraz Policją. Zapoznały zapoznane z regulaminem wolontariusza i zasadami warunkującymi bezpieczne kwestowanie. Otrzymały też identyfikatory i puszki.

Od samego rana w niedzielę, tj. 11 styczna 2015 r. trafiało do puszek mnóstwo monet i banknotów. Każdy kto ofiarował swój symboliczny „grosik”, otrzymał pamiątkowe serduszko. Po skończeniu kwestowania ok. godziny 16:00, puszki zostały odwiezione do Sztabu we Włoszczowie. Po przeliczeniu ich zawartości okazało się, że nasze wolontariuszki zebrały – 3163,62 zł. i 20 eurocentów.

Puszki  poszczególnych wolontariuszek zawierały:

  • Moniki Kowalczyk - 1270,18 zł. i 20 eurocentów - "rekordowa puszka" z największą ilością pieniędzy w Sztabie przy Domu Kultury we Włoszczowie),
  • Aleksandry Picheta - 719,70 zł.
  • Mileny Kowalczyk - 491,74 zł.
  • Marty Stolarczyk - 682,00 zł.                

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli tę akcję. Wierzymy, że przekazane pieniądze w tę styczniową niedzielę, poprawią los wszystkich potrzebujących.    

Opiekę nad wolontariuszkami z naszej szkoły pełniły: p. Anna Resiak i p. Anna Mietelska.

Wolontariuszki z Oleszna

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ