Get Adobe Flash player

Już w niedzielę - 11 stycznia 2015 r. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Harcerze  i uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie będą kwestować przed Kościołem Parafialnym w Olesznie. Od początku działamy w obrębie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Domu Kultury we Włoszczowie.

W tym roku zbieramy pieniądze: „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

Zdaniem lekarzy specjalistów pediatria w Polsce musi się rozwijać w stronę kierunkowego leczenia. Aby tak się stało, standardem w stawianiu diagnozy powinny stać się badania genetyczne, tak jak to dzieje się w wielu krajach zachodnich. Owe badania mają na celu trafniejsze rozpoznanie schorzenia lub zidentyfikowanie biologicznej przyczyny choroby. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, podejmując temat 23. Finału, chce przede wszystkim przyczynić się do rozwoju tej części medycyny. Ze środków, które uda się zebrać podczas nadchodzącego Finału pomoc będzie przekazana  oddziałom  klinik wyspecjalizowanych w  takich dziedzinach jak m.in.: onkologia, kardiochirurgia, pulmonologia oraz reumatologia.

Wokół nas  żyje coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z przewlekłymi chorobami. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, i na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła.

Zachęcamy do włączenia się w tą akcję. Rozważmy słowa Helmuta Gollwitera: „Nikt nie jest tak biednym, żeby nie mógł drugiemu pomóc”.

Koordynator akcji - Anna Resiak

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ