Get Adobe Flash player

Dzień Bezpiecznego Internetu

Uczniowie naszej szkoły wzorem lat ubiegłych, również w tym roku przystąpili do ogólnopolskiej inicjatywy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 obchodzono 6 lutego - to właśnie tego dnia w naszej szkole odbyły się zajęcia podejmujące tematykę bezpieczeństwa dzieci w wirtualnym świecie. Uczniowie klasa I-III omówili ten temat z pedagogiem szkolnym podczas zajęć warsztatowych. Dzieci po zapoznaniu się z zagrożeniami jakie niesie dzisiejszy wirtualny świat, uruchomiły swoją kreatywność tworząc fantastyczne rysunki przedstawiające alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego bez mediów cyfrowych. Uczniowie klas starszych podczas zajęć wychowawczych obejrzeli kreskówki w ramach programu profilaktycznego: "Owce w sieci". Po projekcji materiału wspólnie z nauczycielami omówili skutki niekontrolowanego korzystania z mediów elektronicznych. Organizatorem wydarzenia w szkole była pani Anna Nowicka - pedagog szkolny.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ