Get Adobe Flash player

Bieg Tropem Wilczym

W dniu 03.03.2024r. w Olesznie przy Zespole Placówek Oświatowych odbyło się patriotyczne wydarzenie pn. „XII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym Oleszno 2024”. Działania podjęte przez organizatorów wydarzenia miały przede wszystkim na celu przywołanie pamięci i oddanie hołdu Żołnierzom Podziemia Niepodległościowego antykomunistycznego i antysowieckiego z lat 1944-1963, którzy nigdy nie uznali władzy państwowej narzuconej Polsce i Polakom przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, po II wojnie światowej. Ponadto zorganizowane wydarzenie miało na celu promocję biegania, jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie do zdrowego stylu życia i uprawiania sportu. Bieg miał również propagować wiedzę z zakresu historii najnowszej w sposób w sposób atrakcyjny dla osób w różnym wieku. W Biegu Tropem Wilczym wzięło udział 314 uczestników, z czego najmłodszy uczestnik
biegu miał 2,5 roku, najstarszy zaś 65 lat. W Olesznie zorganizowano 5 dystansów biegu:
- Bieg Smyka Przedszkolaka 80m - bieg dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Bieg Smyka kl. I-III 400m – bieg dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
- Bieg Rodzinny 1963m – bieg dla uczniów klas IV-VIII, młodzieży i osób dorosłych
- Bieg Towarzyski 5km – bieg dla młodzieży i dorosłych
- Bieg Główny 8km – bieg dla osób dorosłych


Zawodnicy na każdym z wyżej wymienionych dystansów (poza Biegiem Smyka – Przedszkolaki) rywalizowali o trofea w formie Pucharów i nagród rzeczowych ufundowanych przez partnerów wydarzenia. Łącznie przyznano 58 nagród rzeczowych.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski,
Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski,
Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński;
Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusz Piotrowski;
Organizatorami wydarzenia byli:
Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie,
Towarzystwo Sportowe Płomień w Olesznie,
Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie;
Partnerzy wydarzenia:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,
Urząd Gminy Krasocin,
Nadleśnictwo Włoszczowa,
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie,
Szkoły Niepubliczne we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie;

Szkolna Grupa Przysposobienia Obronnego ORLĘTA POLAND COMMANDO LOK
SURVIVAL Małogoszcz,
AMB Budownictwo Krzysztof Prokop Oleszno,
FPUH KUBAX Piotr Spurek Cieśle,
DACH SYSTEM Mariusz Drej Oleszno,
Jarosław Wosiński JW Studio,
Firma Handlowa Waldemar i Tomasz Ziółkowscy Lewiatan,
KAMAN Sp. z o.o. Kamil Porzucek Małogoszcz,
Radna Rady Gminy Krasocin Magdalena Szklarz,
Radny Rady Gminy Krasocin Grzegorz Sitkowski,
Radny Rady Gminy Krasocin Marek Wójcik,
KGW "Olesznianki" z Oleszna,
KGW "Z Własnej Woli" z Woli Świdzińskiej,
Stowarzyszenie Morsomaniacy w Olesznie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Chotowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznie,
Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie,
Stowarzyszenie NSZ Ziemi Włoszczowskiej,
Stowarzyszenie Lokalni Patrioci z Kozłowa.

 

 

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ