Get Adobe Flash player

Szkoła w Olesznie uczciła 82. rocznicę powstania Armii Krajowej

Z miłości Tobie – Ojczyzno!

14 lutego 1942r., decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie Wodza Polskich Sił Zbrojnych na uchodźstwie, gen. Władysława Sikorskiego, w miejsce Związku Walki Zbrojnej, została powołana do życia Armia Krajowa. Po wielu latach, już w wolnej III Rzeczypospolitej Polskiej, 13 października 1991 roku wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli oleszyńskiej szkoły podjęła decyzję, aby patronem Szkoły Podstawowej w Olesznie została właśnie Armia Krajowa. W związku z 82. rocznicą powstania Armii Krajowej oraz 33. rocznicą nadania Szkole Podstawowej w Olesznie zaszczytnego imienia Armii Krajowej, poczty sztandarowe, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w Mszy św. Ponadto uczniowie kl. IIA- opiekun p. Barbara Mulewicz oraz kl. IV- opiekun p. Brygida Jasnos, przygotowali uroczystą akademię. W tym chwalebnym dziele wspomagali ich panowie Andrzej i Ryszard Kowalczyk.

,,Gdy zapłonął nagle świat
Bezdrożami szli przez śpiący las
Równym rytmem młodych serc
Niespokojne dni odmierzał czas”
Biały krzyż, Czerwone Gitary

,,A jeśli komu droga otwarta do nieba, to tylko tym co służą Ojczyźnie”


II wojna światowa w szczególny sposób odcisnęła swoje piętno na Olesznie i okolicznych miejscowościach. Pozostawiła w pamięci kolejnych pokoleń ich mieszkańców, wspomnienia wielu bitew i potyczek, stoczonych między oddziałami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, a wojskami niemieckimi. Wywodzący się ze wspomnianych formacji zbrojnych partyzanci, nie szczędzili swojego zdrowia i życia, stając dzielnie, w obronie mieszkańców tej ziemi przed okupantem niemieckim. Szczególnie silne związki z ziemią włoszczowską miały następujące oddziały oraz ich dowódcy:
I Batalion ,,Las” 74 Pułku Piechoty AK pod dowództwem mjr Mieczysława Tarchalskiego ,,Marcina”, 26.07.1944r., bitwa pod Olesznem;
II Batalion ,,Wojna” 74 Pułku Piechoty AK pod dowództwem mjr Franciszka Pieniaka ,,Przeboja”, 28.09.1944r., bitwa pod Komornikami;
I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ,,Nurta”, 30.10. 1944r., bitwa pod Chotowem;
4 Kompania I Batalionu 204 pp. Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por. Władysław Kołaciński ,,Żbika”, 26.07.1944r., bitwa pod Olesznem;
Z miłości do Ojczyzny, swoją opowieść zapisali na kartach historii Oleszna nasi narodowi bohaterowie. To właśnie tu, w październiku 1939r. przebywał legendarny twórca Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego mjr Henryk Dobrzański ps. ,,Hubal”. Spotkał się z ówczesnym dziedzicem Niemojewskim, proboszczem ks. Stanisławem Orłowskim oraz zaprzysiągł do konspiracji, kierownika oleszyńskiej szkoły podstawowej Kazimierza Śliwę. Ponadto na przełomie grudnia i stycznia 1944/45r. w majątku Niemojewskich spędził Wigilię Bożego Narodzenia, ostatni Komendant Główny Armii Krajowej, gen. Leopold Okulicki ps. ,,Niedźwiadek”. Świadectwem wielkiej czci dla ,,wojennych bohaterów” są liczne pomniki, pamiątkowe tablice w kościele p.w. W.N.M.P w Olesznie, partyzancka kwatera na cmentarzu parafialnym w Olesznie, jak również liczny udział mieszkańców Gminy Krasocin oraz Powiatu Włoszczowskiego w uroczystościach upamiętniających bitwy pod Olesznem i Chotowem.


,,Gdzieś pozostał ognisk dym
Dróg przebytych kurz, cień siwej mgły
Tylko w polu biały krzyż
Nie pamięta już, kto pod nim śpi”
Biały krzyż, Czerwone Gitary

Pod biało- czerwonym sztandarem Armii Krajowej


W środę 7 lutego 2024r., społeczność Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie świętowała 82. rocznicę urodzin swojego patrona. W kościele parafialnym p.w. W.N.M.P ks. kanonik Jacek Szymański odprawił uroczystą Mszę św., w której uczestniczyły poczty sztandarowe, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Oleszna. Następnie w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie, podczas uroczystej akademii, uczniowie kl. IIA i IV, wierszem, pieśnią oraz obrazem opowiedzieli historię Armii Krajowej. Obchody ku czci Armii Krajowej uświetnili swoją obecnością: proboszcz parafii w Olesznie, ks. kanonik Jacek Szymański, wikariusz ks. Mariusz Rozin, Wicestarosta włoszczowski, p. Łukasz Karpiński, Członek Zarządu powiatu włoszczowskiego, p. Małgorzata Gusta, Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, Zastępca Wójta Gminy Krasocin, p. Jacek Sienkiewicz, Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie, p. Irena Kuśmierczyk. Przybyli także przedstawiciele służb mundurowych: poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie i Chotowie pod komendą Naczelnika OSP Gminy Krasocin, dh Krzysztofa Stolarczyka. Nie zabrakło członków środowiska kombatantów oraz organizacji patriotycznych: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło we Włoszczowie, p. Teresa Monka i p. Rafał Żelichowski wraz z pocztem sztandarowym; Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Olesznie, p. Anna Resiak, p. Czesław Kowalczyk,p. Jan Mazur wraz z pocztem sztandarowym; Samodzielnego Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Końskich, pułkownik Janusz Stępień wraz z pocztem sztandarowym; Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych ,,Jodła;, p. Dionizy Krawczyński wraz z pocztem; Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, p. Sławomir Komisarczyk wraz z pocztem; Dyrektor Zespołu Przedszkolno- Szkolnego im. Mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Dobromierzu, p. Robert Dzierzgwa wraz z pocztem sztandarowym; Dyrektor Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Komornikach, dr Łukasz Kopera.


Dla Ojczyzny: wręczenie medalu ,,Pro Patria”


Podniosłym akcentem uroczystości w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, była ceremonia wręczenia Medalu ,,Pro Patria”. Odznaczenie zostało ustanowione Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011r. Medalem ,,Pro Patria” mogą być honorowane osoby fizyczne oraz prawne, szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzją nr 2269/SU/23 z dnia 25.09.2023r., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. Jan Józef Kasprzyk, wyróżnił Medalem ,,Pro Patria”, pana Andrzeja Kowalczyka, wieloletniego nauczyciela i wychowawcę szkoły w Olesznie. Aktu wręczenia medalu, w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonali: Wicestarosta włoszczowski, p. Łukasz Karpiński oraz Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński w asyście Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, p. Rafała Pacanowskiego.


,,Jak myśl sprzed lat
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś pamięć o tych
Których nie ma”
Biały krzyż, Czerwone Gitary


Już od 33 lat społeczność oleszyńskiej szkoły z dumą kultywuje dorobek Armii Krajowej, inicjując wiele patriotycznych wydarzeń o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Wierzymy ,że wydarzenia i postacie tworzące historię Armii Krajowej nadal będą dla nas wszystkich, niewyczerpanym źródłem takich wartości jak: dobro, piękno i sprawiedliwość. Mamy również nadzieję, że legenda Armii Krajowej pozwoli nam wychować kolejne pokolenia Polaków, które będą kochać swoją Ojczyznę- Rzeczpospolitą Polską. Cześć i chwała Armii Krajowej!

Autorzy: tekst- Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie,
zdjęcia- Aldona Kowalczyk, matematyk SP im. AK w Olesznie,

 

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ