Get Adobe Flash player

Bal ósmoklasistów

16 czerwca 2023 roku, odbył się Bal Ósmoklasisty Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie. Bal zorganizowany na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego jest ostatnią wspólną imprezą szkolną dla uczniów, którzy już zaraz staną się jej absolwentami. Nie obyło się bez podziękowań, życzeń, pamiątkowych zdjęć, ale co najważniejsze wspaniałej wspólnej zabawy.

Uczniowie klas ósmych, rodzice i wychowawcy p. Mariola Kamińska i p. Ryszard Kowalczyk serdecznie dziękują za obecność: Wicestaroście Powiatu Włoszczowskiego - p. Łukaszowi Karpińskiemu, Wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Kielcach - p. Sławomirowi Krzysztofikowi, Wójtowi Gminy Krasocin - p. Ireneuszowi Gliścińskiemu, Wicewójtowi Gminy Krasocin -p. Jackowi Sienkiewiczowi, Radnym Gminy Krasocin - p. Antoniemu Drej i p. Magdalenie Szklarz, nauczycielom, nauczycielom emerytom i pracownikom niepedagogicznym. Za zorganizowanie tak wspaniałego balu gorące podziękowania należą się rodzicom, a młodzieży – podziękowania za kulturalną i niezapomnianą zabawę.
To wyjątkowe wydarzenie na pewno będziemy wspominać bardzo długo.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ