Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Warsztaty terenowe w Oczyszczalni Ścieków OLESZNO w Koziej Wsi

W dniu 9 czerwca 2022 r. uczniowie klas: VII A i VII B Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w ramach działań ekologicznych zwiedzali Oczyszczalnię Ścieków OLESZNO w Koziej Wsi. Oczyszczalnia ta, została uruchomiona w 2010 roku. Informacje na temat procesów technologicznych oczyszczania ścieków przekazał nam p. Tomasz Grabiec – koordynator tej oczyszczalni.


Oczyszczalnia może przyjąć 280 metrów sześciennych ścieków na dobę. W chwili obecnej przyjmuje 200 metrów sześciennych ścieków na dobę i są to ścieki komunalne od mieszkańców Oleszna, Koziej Wsi i Woli Świdzińskiej. Oczyszczalnia będzie przyjmować docelowo jeszcze ścieki z Chotowa, kiedy ta miejscowość zostanie skanalizowana.
Oczyszczalnia Ścieków OLESZNO w Koziej Wsi to nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w pełni zautomatyzowana. Steruje nią komputer przemysłowy.
Na podstawie informacji przekazanych przez p. Tomasza Grabca poznaliśmy kolejne etapy oczyszczania ścieków:
1. Nieczystości trafiają do studzienki rozprężnej zwanej też studzienką wpływów ścieków.
2. Sito – piaskownik, gdzie oddzielane są większe nieczystości ścieków. To tzw. I stopień oczyszczania - mechaniczny. Ma on na celu usunięcie ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych.
3. Osadnik wstępny, gdzie gęsta część zanieczyszczeń opada na dno.
4. Komora anoksyczna, ścieki zostają pozbawione tlenu.
5. 4 komory napowietrzenia, gdzie jest zastosowane biologiczne oczyszczanie ścieków, które polega na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń z wody przez organizmy żywe. Rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy - bakterie, do wody i dwutlenku węgla odbywa się w warunkach tlenowych.
6. Osadnik wtórny - osad opada na dno a reszta jest przepompowywana z powrotem do osadnika i przechodzi przez prasę do odwadniania osadu. Powstały osad o konsystencji gliny częściowo wykorzystywany przez miejscowych rolników lub wywożony przez odpowiednią firmę.
7. Woda pochodząca z oczyszczonych ścieków, po pokonaniu około 2,5 km trafia do rzeki Czarnej Włoszczowskiej.
Ponadto byliśmy w pomieszczeniu biurowym, gdzie znajduje się system nadzorujący - komputer oraz w pomieszczeniach: z dmuchawą, agregatem prądotwórczym i prasą do odwadniania osadów. Podsumowaniem tych warsztatów ekologicznych było zgromadzenie i wypisanie informacji w karcie pracy, będących odpowiedzią na pytania kierowane do koordynatora oczyszczani ścieków.
Pobyt w oczyszczalni uświadomił nam, że wody nie należy bezmyślnie marnować, ale maksymalnie ją wykorzystywać. Woda jest dobrem, z którego korzystamy codziennie w różnych celach. Potrzebujemy wody do picia, prania, kąpieli, sprzątania domu, podlewania ogródka, mycia samochodu. Ogromne ilości wody są zużywane przez przemysł i rolnictwo. Często nie zdajemy sobie sprawy z ilości wody jaką zużywamy na darmo. A tymczasem okazuje się, że kontrolując przepływ wody w naszych gospodarstwach, możemy poczynić bardzo duże oszczędności. I nie chodzi tu o zaniechanie mycia się czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne gospodarowanie wodą.
Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Grabcowi za ciekawą lekcję z ekologii, a naszym paniom: Annie Resiak i Justynie Tatar za sprawowanie opieki.

Uczestnicy zajęć

    

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ