Get Adobe Flash player

Żywa lekcja historii na uroczysku Pękowiec

,,Więc szumcie nam jodły piosenkę,

Rodacy podajcie nam rękę,
Wśród lasów, wertepów, na ostrzach bagnetów,
Wolności niesiemy jutrzenkę”

W piątkowe przedpołudnie 9 września 2022r. uczniowie klas VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, pod opieką dyrekcji szkoły- p. Rafał Pacanowski, p. Mariola Kamińska, nauczyciela plastyki- p. Andrzej Kowalczyk oraz nauczyciela historii- p. Ryszard Kowalczyk, wzięli udział w żywej lekcji historii na uroczysku Pękowiec. We wspólnym wyjeździe uczestniczyli także uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, jak również Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Komornikach. W spotkaniu wzięli również udział: zastępca wójta gminy Krasocin, p. Jacek Sienkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa, p. Artur Ratusznik, prezes ŚZŻAK we Włoszczowie, p. Teresa Monka, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, p. Paweł Kwietniewski, członkowie OSP we Włoszczowie oraz redaktor portalu Moja Gazeta Lokalna, p. Rafał Banaszek.


Pękowiec- leśne obozowisko partyzantów AK
W okresie II wojny światowej, właśnie na uroczysku Pękowiec, pośród szumiących sosen, w latach 1943-1945, żołnierze I Batalionu ,,Las” 74 Pułku Piechoty AK pod dowództwem mjr Mieczysława Tarchalskiego ,,Marcina”, stworzyli leśne obozowisko wraz z mieszkalnymi ziemiankami oraz magazynem amunicji. Uroczysko Pękowiec było również świadkiem wizyty ostatniego Komendanta Głównego AK, gen. Leopolda Okulickiego ,,Niedźwiadka”, który odwiedził żołnierzy ,,Marcina” 6 stycznia 1945r. Wkrótce też, 19 stycznia 1945r. w Częstochowie wydał ostatni rozkaz, dotyczący rozwiązania Armii Krajowej.

By czas nie zaćmił i niepamięć
Mimo upływu prawie 80 lat od wspomnianych wydarzeń, wizyta uczniów pozwoliła na nowo odkryć piękno tego miejsca. Wspólny śpiew ,,Mazurka Dąbrowskiego”, wystąpienia zaproszonych gości, partyzancka opowieść historyka SP im. AK w Olesznie, p. Ryszarda Kowalczyka, złożenie wiązanek kwiatów i zniczy pod pomnikiem i krzyżem, cześć oddana minutą ciszy i odegraniem na trąbce ,,Śpij kolego w ciemnym grobie”, przez Oliwiera Kowalczyka- ucznia kl. VIIIB SP im. AK w Olesznie, zwiedzanie pozostałości partyzanckiego obozowiska sprawiły, że Pękowiec, mimo upływu 77 lat od wizyty gen. Leopolda Okulickiego ,,Niedźwiadka”, jest nadal częścią wolnej i niepodległej Polski.


Płonie ognisko w lesie…
Wzorem żołnierzy I Batalionu ,,Las” 74 Pułku Piechoty AK mjr Mieczysława Tarchalskiego ,,Marcina”, na uroczysku Pękowiec, ponownie zapłonęło ognisko. Przy nim uczestnicy żywej lekcji historii spożyli partyzancki posiłek. W otoczeniu wysokich jodeł, przy słonecznej pogodzie, nie brakowało ciekawych rozmów, żartów oraz partyzanckich piosenek. Z pewnością wrócimy na Pękowiec za rok, aby ponownie usłyszeć opowieść o leśnych żołnierzach, dla których ,,koszary to chłodny cień lasu”.

 

Tekst i zdjęcia: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ