Get Adobe Flash player

Z głębokim żalem żegnamy „PRZYJACIELA SZKOŁY” porucznika Stanisława Komisarczyka

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego porucznika Stanisława Komisarczyka „PRZYJACIELA SZKOŁY” - Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie.

Pożegnanie zmarłego odbędzie się w dniu 22.08.2022r. w Domu Żałoby Dąbrówki 16 od godz.12: 00 do 13:15. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza Święta Żałobna w Kościele Parafialnym w Olesznie w dniu 22.08.2022r. tj. poniedziałek o godzinie 14:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku na Cmentarz Parafialny w Olesznie.


Pan Stanisław Komisarczyk ( 19.01.1934r. - 20.08.2022r) – żył 88 lat. Wieloletni Prezes Koła Narodowych Sił Zbrojnych w Olesznie. W ostatnich latach ze względu na pogarszający się stan zdrowia pełnił funkcję Honorowego Prezesa tego Koła. Pan Stanisław Komisarczyk był również Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych we Włoszczowie. Każdego roku w lipcu czynnie uczestniczył w organizowaniu uroczystości rocznicowej bitwy pod Olesznem, gdzie oddział NSZ porucznika „Żbika”- Władysława Kołacińskiego wspieranego oddziałem AK mjr „Marcina”- Mieczysława Tarchalskiego stoczył zwycięską bitwę z niemieckimi oddziałami SS w dniu 26.07.1944r.
Brał aktywny udział jako chorąży sztandaru Koła Narodowych Sił Zbrojnych w Olesznie, uczestnicząc w patriotycznych uroczystościach upamiętniających rocznicowe wydarzenia z dziejów Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji Państwa Podziemnego. Uroczystości te miały zasięg gminny, powiatowy i wojewódzki, a odbywały się min. w Olesznie, Chotowie, Łopusznie, Skałce Polskiej, Budzisławiu, Włoszczowie, Czarncy, Kossowie, Ewelinowie oraz na Wykusie. Pan Stanisław Komisarczyk aktywnie współpracował ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie. Uczestniczył w szkolnych uroczystościach związanych z patronem szkoły, ślubowaniem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz organizowanych konkursach historycznych i plastycznych związanych z AK, a także innych imprezach związanych z kultywowaniem tradycji naszego regionu czy kraju. Za zaangażowanie mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów tutejszej szkoły - 14 lutego 2009r. otrzymał „TYTUŁ PRZYJACIELA SZKOŁY”. Pan Stanisław Komisarczyk ofiarował Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie replikę szabli polskiego oficera kawalerii, która to od 18 lutego 2011roku służy do zaszczytnego pasowania pierwszoklasistów na uczniów tej szkoły.
Chętnie pomagał szkole w realizacji kolejnych międzyszkolnych projektów edukacyjnych związanych z bohaterami Armii Krajowej, które są podejmowane w ramach działalności Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów AK w woj. świętokrzyskim. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie była w maju 2009 roku i w maju 2019 roku głównym organizatorem podsumowania realizacji trzeciej i trzynastej edycji tych projektów. Wspólnie z harcerzami z 34 Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie dbał o porządek wokół pomników upamiętniających walki z hitlerowskim okupantem na Ziemi Oleszyńskiej oraz na grobach żołnierzy Armii Krajowej
i Narodowych Sił Zbrojnych na miejscowym cmentarzu w Olesznie.
Cześć Jego Pamięci

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ