Get Adobe Flash player

Najmłodsi grają w szachy!

W roku szkolnym 2018/2019 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Iwona Kwaca i p. Małgorzata Skoczek wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez ŚCDN w Kielcach w ramach programu „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej”, realizowanego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Dzięki temu nasza szkoła otrzymała osiem drewnianych szachownic z pełnym zestawem pionków i figur oraz elektroniczne zegary. W rezultacie wszyscy uczniowie klas drugich poznali zasady gry w szachy, a co najważniejsze grają bardzo chętnie, często i to nawet na przerwach! 

Gra w szachy nie tylko uczy logicznego, strategicznego myślenia, ale przede wszystkim kształtuje u dzieci takie cechy jak: wiara we własne możliwości, cierpliwość, pamięć, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych (radzenie sobie z wygraną i porażką), podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności. Szachy uczą rywalizacji w duchu fair play.

Zachęcamy wszystkich do gry w szachy!

  

 

Iwona Kwaca, Małgorzata Skoczek

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ