Get Adobe Flash player

Pasowanie na czytelnika

My, uczniowie pierwszej klasy

Tobie Książko przyrzekamy,

że szanować Cię będziemy,

Krzywdy zrobić ci nie damy!

Przyrzekamy!!

W dniu 16 listopada 2011 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści składali przyrzeczenie w obecności pani dyrektor Z. Marcinkowskiej, nauczycieli oraz licznie przybyłych na spotkanie rodziców. Wspierali ich koledzy z klasy II i III oraz młodsi uczniowie z przedszkola.

Nasi mali artyści powitali zebranych krótkimi wierszykami, a następnie popisali się talentem wokalnym i tanecznym. Taniec z piłkami nagrodzono gromkimi brawami. Występ przygotowała wychowawczyni p. M. Skoczek

Uczennice należące do Klubu Czytelnika z klasy V pod opieką p. J. Lichosik przygotowały ciekawą inscenizację, która była wprowadzeniem do części zasadniczej, czyli pasowania pierwszaków na czytelnika. Bardzo ważną rolę odegrały przygotowane przez uczniów stroje i rekwizyty dla poszczególnych postaci, które urozmaiciły występy oraz rozwijały wyobraźnię dzieci. Uczniowie klasy pierwszej nie byli tylko biernymi widzami, ale poprzez zadawanie im pytań przez prowadzących, mogli aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu. Bardzo chętnie odpowiadali na pytania np. związane z bohaterami bajek czy z poszanowaniem książki. Nie kryli radości otrzymując pamiątkowe dyplomy i elektroniczne karty czytelnika. Po uroczystości czekał na nich w sali słodki poczęstunek.

Mając na uwadze, jak olbrzymi wpływ na rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym ma książka, nawiązany został kontakt z rodzicami. Uczniowie klasy I otrzymali list, który mieli przekazać rodzicom. Zawarto w nim sugestię, aby czytać dzieciom w domu. Chodzi o to, aby zainteresowanie książką i czytaniem nie minęło uczniom wraz z wiekiem.

Organizatorki

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ