Get Adobe Flash player

Historyczna gra miejska - podsumowaniem realizacji IX Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego poświęconego Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym Szeregom.

„Chciałbym i ja zostać bohaterem”

I pytał, co trzeba zrobić,

żeby być dzielnym

i zostać bohaterem.

Pragnienia chłopięce

spełniły się wkrótce,

nie musiał długo czekać …

                           Wojciech Szczepaniak

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny już IX międzyszkolny projekt edukacyjny poświęcony Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym Szeregom. Szkoła nasza jest jedną z dziewięciu szkół działającą w Stowarzyszeniu Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej województwa świętokrzyskiego.

Poprzez realizację tego projektu uczniowie:

 • zgromadzili  informacje z różnych źródeł o działalności oddziałów Armii  Krajowej w regionie świętokrzyskim,
 • poszerzyli wiedzę na temat życia Wojtka Szczepaniaka i poznali historię działalności Szarych Szeregów w  Kielcach w okresie II wojny światowej,
 • poznali  bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości,
 • poznali  Miejsca Pamięci Narodowej ( pomniki, nagrobki, Izby Pamięci, tablice pamięci ) związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszkają,
 • poznali piosenki partyzanckie,
 • wzięli  udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie plastycznym,
 • uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach z kombatantami oraz pracownikami Delegatury IPN w Kielcach,
 • byli  aktywnymi uczestnikami patriotycznych uroczystości szkolnych, lokalnych  i regionalnych,
 • nawiązali kontakty  z rówieśnikami z innych szkół należących do Stowarzyszenia,
 • kształtowali  właściwe postawy patriotyczne, społeczne, obywatelskie  i etyczne poprzez współzawodnictwo, odpowiedzialność, wzajemny szacunek i samodzielność.

Tegoroczne podsumowanie projektu  odbyło się w formie historycznej gry miejskiej na terenie Kielc pod tytułem: „Śladami II wojny światowej i jej bohaterów”, która odbyła się w dniu 29 maja 2015r .

Kielce i cały region świętokrzyski w czasie II wojny światowej był terenem walk i działań konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego. Górzysta okolica i lasy sprzyjały walce partyzanckiej. Tutaj w naszym regionie działały liczne oddziały, które chlubnie zapisały się na kartach historii: oddział „Hubala”, „Wybranieccy”, zgrupowanie Piwnika „Ponurego”, i Kaszyńskiego „Nurta”, „Wilki”, „Jędrusie”.

W historycznej grze miejskiej wzięło udział około 147 uczestników, którzy reprezentowali 9 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:       

 • Gimnazjum  nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach.
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”  w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Kajetanowie,
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,

Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie reprezentowało 14 uczniów z klasy szóstej. Opiekunami tej grupy byli: p. Anna Resiak,  p. Ryszard  Kowalczyk i p. Andrzej Kowalczyk.

Posumowanie projektu przebiegało według harmonogramu:

   1. Powitanie gości i uczestników rajdu.
   2. Złożenie kwiatów pod  szkolną tablicą pamięci Gimnazjum Nr 26 im. Wojtka Szczepaniaka w Kielcach.
   3. Msza święta w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla na Baranówku.
   4. Historyczna gra miejska, której głównymi organizatorami byli: Gimnazjum Nr 26  im. Wojtka Szczepaniaka w Kielcach i Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. 

    Drużyny szkolne w trakcie marszu po Kielcach zaliczyły 24 przystanki, na których rozwiązały łącznie ok. 80 zadań dotyczących historii bohaterów II wojny światowej. Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie skupiła szczególną uwagę na postaci Wojtka Szczepaniaka ps. „Lwowiak”.

    Wojtek Szczepaniak (1927 – 1944) dzieciństwo spędził w Jarosławiu. Ojciec Szczepaniaka był oficerem i brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku.

    Z Jarosławia rodzina przeniosła się do Kielc. Wojtek był harcerzem w 12 Kieleckiej Drużynie Harcerskiej. W 1943 roku wstąpił do Szarych Szeregów i dzięki dh Zygmuntowi Kwasowi rozpoczął działalność konspiracyjną, pełniąc rolę łącznika i kuriera.  6 sierpnia 1944 roku otrzymał polecenie komendanta hufca, Jana Suligi „Ziemomysła”, przewiezienia zaszyfrowanego meldunku AK do Niwek koło Daleszyc, gdzie znajdował się 4 pułk piechoty AK. Otrzymany meldunek zaszył w kołnierzyku koszuli. Na drodze za Kielc do Daleszyc został zatrzymany przez żandarmów. Znaleziono meldunek. Niemcy przewieźli go do siedziby Gestapo przy ulicy Focha  ( obecna Paderewskiego), a później do więzienia przy ulicy Zamkowej. Aresztowano również jego matkę. W ciągu półtora miesiąca poddawany był bestialskim torturom. Nie ujawnił żadnych nazwisk. 21 września 1944 roku o godzinie 4:30 Niemcy rozstrzelali 17 – letniego harcerza na Stadionie Leśnym.

    Podsumowanie gry i rozdanie dyplomów  za aktywne uczestniczenie w niej odbyło się na Dziedzińcu Wzgórza Zamkowego  przed Ośrodkiem Myśli Patriotycznej  i Obywatelskiej

   5. Gimnazjum Nr 26 im. Wojtka Szczepaniaka w Kielcach – sala gimnastyczna:
    • podsumowanie realizacji IX międzyszkolnego projektu edukacyjnego  poświęconego Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym Szeregom,
    • wręczenie wszystkim uczniom i ich opiekunom dyplomów za udział w realizacji tego projektu,
    • wspólne śpiewanie piosenek harcerskich i patriotycznych,
    • dyskoteka dla uczniów.

Realizacja przez naszych uczniów tegorocznego projektu edukacyjnego poświęconego  druhowi Wojtkowi Szczepaniakowi przyczyniła się do zdobycia wiedzy o tragicznej historii Polski z okresu II wojny światowej, a szczególnie o patriotycznej postawie harcerzy poległych za Ojczyznę. Podczas wojny zginęło ponad 5 tysięcy bohaterskich harcerek i harcerzy. W 1982 roku, w 70 – tą rocznicę powstania harcerstwa w Kielcach odsłonięto pomnik poświęcony „Harcerzom poległym za Ojczyznę”

Zajrzyj do naszej fotogalerii                                                                  

                                                          Anna Resiak – koordynator międzyszkolnego projektu
                                                 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ