Get Adobe Flash player

"EKO-TROP" odniósł sukces !

A tak to się zaczęło...

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2003" przebiegła pod hasłem: „ Recykling - to się nam opłaca ".

Aby uświadomić naszym kolegom cel tej akcji na apelu szkolnym wystawiliśmy widowisko słowno - muzyczne pt. „Dziady ekologiczne, czyli rzecz o recyklingu".

15 marca 2003 r. nasze widowisko obejrzeli uczestnicy Hufcowego Przeglądu Teatralnego we Włoszczowie. Udało się - zdobyliśmy I miejsce. To z kolei zagwarantowało nam udział w chorągwianym przeglądzie, który odbył się w Małogoszczu 2 kwietnia 2003 r.

Pod kierunkiem p. Anny Resiak i p. Teresy Szczepańskiej pracowaliśmy nad dramaturgią widowiska i gestami. Ciężka nasza praca zaowocowała. W Małogoszczu na 12 zespołów teatralnych zdobyliśmy wyróżnienie, a w nagrodę otrzymaliśmy dyplom i puchar.

Przygotowała: P. Patyńska

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ