Get Adobe Flash player

„CO FRUWA I HASA PO POLACH I LASACH”

15.05.2004 r. została rozstrzygnięta pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Co fruwa i hasa po polach i lasach”. Jego celem jest popularyzacja poezji dla dzieci i młodzieży o tematyce przyrodniczej. Poza tym dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności na forum publicznym. Uczestnicy tegorocznego konkursu prezentowali wiersze polskich poetów opisujące piękno przyrody lub też przedstawiające w sposób humorystyczny życie zwierząt, roślin i ludzi.

Pomysłodawczynią i główną organizatorką tego konkursu była pani Jolanta Kowalczyk – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie. Wsparciem i radą służyli jej: pan Edward Karpiński – dyrektor szkoły, pani Małgorzata Szwarc – nauczycielka muzyki, pani Mariola Kamińska – nauczycielka świetlicy oraz pan Andrzej Kowalczyk – nauczyciel plastyki.

Zorganizowany przez naszą szkołę konkurs wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli szkół z powiatu włoszczowskiego. Poziom umiejętności uczestników był tak wysoki, że jury, któremu przewodniczył wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach pan Ludwik Maksalon, z trudem wyłoniło zwycięzców.

Są nimi:

W kategorii klas I-III - I miejsce - Patrycja Stępnik ze Szkoły Podstawowej w Skorkowie, - II miejsce - Sylwia Stawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie, - III miejsce - Martyna Fatyga za Szkoły Podstawowej w Czarncy.

W kategorii klas IV-VI: - I miejsce- Anna Marcinkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie, - II miejsce - Barbara Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie, - III miejsce - Edyta Kwiecień ze Szkoły Podstawowej w Moskorzewie.

Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Nadleśnictwo Włoszczowa oraz Wodociągi Kieleckie. Serdecznie dziękujemy.

Impreza ta spełniła jeszcze jeden cel – uświadomiła nam wszystkim, że piękno przyrody sławione przez poetów jest dzisiaj bardzo mocno zagrożone. Musimy wszyscy o nie dbać, aby za kilkadziesiąt lat nadal można było ją podziwiać.

Wypada wyrazić nadzieję, że dzięki pomocy sponsorów, za rok znów spotkamy się w Olesznie, by słowami poetów sławić piękno naszej Ojczyzny.

Zobacz fotki z finału konkursu

Organizatorzy

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ