Get Adobe Flash player

"DLA MAGDALENKI"

23 maja 2004 r. w Olesznie odbył się festyn „Dla Magdalenki” – niepełnosprawnej dziewczynki Zabród. Impreza odbywała się pod hasłem: „To człowiek człowiekowi najbardziej jest potrzebny do szczęścia.”

Głównym organizatorem tej charytatywnej akcji była Ochotnicza Straż Pożarna z Oleszna, przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej i Publicznego Gimnazjum w Olesznie.

Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie już trzeci raz aktywnie uczestniczył w zorganizowaniu pomocy materialnej dla Magdalenki. Dwa lata temu Samorządy Uczniowskie SP i Gimnazjum zorganizowały zbiórkę pieniędzy, a w ubiegłym roku odbyło się „charytatywne zebranie z rodzicami”, na którym przeprowadzono licytację prac plastycznych uczniów. Oba przedsięwzięcia były bardzo udane.

W tym roku trochę kaprysiła pogoda. Zrobiło się cieplej – głównie dzięki atrakcyjnym występom młodzieży szkolnej oraz zespołów muzycznych i orkiestry dętej. Rozgrzać można się też było smakowitą grochówką nalewaną wprost z kotła polowej, wojskowej kuchni, a także kiełbaską z grilla.

Odbyła się również licytacja prac plastycznych uczniów sprawnie i z humorem przeprowadzona przez p. Andrzeja Kowalczyka. Licytowano też sprzęt sportowy ufundowany przez Radę Gminy Krasocin. Duże zainteresowanie widzów wzbudziły występy wokalne, taneczne i kabaretowe uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Olesznie. Dużymi brawami nagrodzono zerówkowiczów za tańce „Deszczyk” i „Kasztanki”, Natalię Gacia za wykonanie piosenek Natalii Kukulskiej, uczniów kl. VI a za skecze „Tofik” i „Adam Małysz”, a także uczniów kl. V za skecz „Marian i Hela po latach”. Bardzo interesująca i refleksyjna była inscenizacja pt. „Na pustyni uczuć” w wykonaniu kl. I b, a humorystycznym i wesołym przedstawieniem była „Wycieczka po polach i lasach” w wykonaniu kl. IV i VI b.

Na festynie była także Magdalenka ze swoimi rodzicami. Mama dziewczynki ze wzruszeniem podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu, „otworzyli serca” i udzielili wsparcia materialnego jej córce. Charytatywny festyn zakończyła dyskoteka.

Za pomoc w organizacji i sponsoring festynu strażacy podziękowali między innymi dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie Edwardowi Karpińskiemu, nauczycielom przygotowującym część artystyczną i prace przeznaczone do licytacji: Małgorzacie Grabiec, Marioli Kamińskiej, Jolancie Kowalczyk, Grażynie Siedleckiej, Teresie Szczepańskiej, Andrzejowi Kowalczykowi i Mariuszowi Desce.

Charytatywny festyn był bardzo udany. Przyniósł ponad 6500 zł. dochodu. Kwota ta zasili konto Magdalenki.

Krystyna Grabiec Mariola Kamińska

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ