Get Adobe Flash player

Spektakl dla naszych rodziców:„Posłuchaj”

28.01.2011 podczas śródrocznego spotkania z rodzicami, jak co roku odbyła się pedagogizacja. W tym roku wyjątkowo poprowadzili ją uczniowie, prezentując spektakl profilaktyczny pt. „Posłuchaj” przygotowany pod kierunkiem p. A. Mietelskiej, p. D. Sitkowskiej oraz p. B. Jasnos.

Pomysł przygotowania przedstawienia poruszającego problemy młodego człowieka zrodził się w poprzednim roku szkolnym, kiedy to uczniowie zaczęli „bawić się w teatr” uczestnicząc w zajęciach koła profilaktycznego: „Przez teatr ku życiu”.

Spektakl „Posłuchaj” to opowieść młodych ludzi o samotności, smutku, wszem i wobec otaczającej agresji oraz nietolerancji. Nastrój tworzyły skąpe oświetlenie oraz barwna oprawa muzyczna składająca się z fragmentów sentymentalnych utworów takich jak: „Dziwny ten świat” Czesława Niemena, czy „Sen” Edyty Bartosiewicz.

Mamy nadzieję, że wzruszające słowa nas młodych ludzi natchnęły rodziców do refleksji, że najważniejszą metodą wychowawczą jest obdarowanie dziecka miłością, szacunkiem, zrozumieniem, gdyż cytując scenariusz przedstawienia: „...Trudno jest kochać, nie będąc kochanym (...) Trudno czynić dobro będąc poniżanym...”.

Kinga Drej

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ