Get Adobe Flash player

Kronika 1995/1996

Rok szkolny 1995/96

Nowy rok szk9olny rozpoczął się pod znakiem przygotowań do przyjęcia szkół przez samorządy terytorialne, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 1996 roku. Jednym z negatywnych zjawisk z tym związanych było znaczne ograniczenie przez Kuratorium w miesiącu wrześniu środków na funkcjonowanie szkół. Efektem tego było również zmniejszenie, również w naszej szkole, liczby godzin. W związku z tym w stan nieczynny została przeniesiona p. Maria Grabiec, nie została przedłużona umowa o pracę z p. Marią Kotulską.

Utrata pracy przez liczną grupę nauczycieli oraz znacznie mniejsze niż obiecywano podwyżki płac przy coraz mniejszych wydatkach na oświatę stały się powodem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Mimo tych trudności udało się nam zrealizować wiele ambitnych przedsięwzięć: zostały pomalowane korytarze szkolne, szatnia, cztery sale lekcyjne, zakupiliśmy nowy, elektronicznie sterowany system dzwonków szkolnych, po raz pierwszy od sześciu lat zaprenumerowaliśmy dziewięć czasopism metodycznych, założyliśmy szkolny radiowęzeł, funkcjonujący pod nazwą „Radio dla Ciebie”, do którego audycje emitowane w czasie przerw międzylekcyjnych przygotowuje Samorząd Uczniowski. Organ ten rozpoczął również w tym roku wydawanie swojego pisma: „SAMORZADEK”.

pani Mieczysława Janiszewska z klasą VIIIaNa opiekunkę Samorządu Uczniowskiego ponownie została wybrana p. Dorota Sitkowska, a funkcję przewodniczącej pełniła uczennica Kalina Piorun. Poczet sztandarowy tworzyli uczniowie: Ilona Piorun, Konrad Karpiński, Jolanta Kowalczyk. Również bardzo aktywnie działała szkolna drużyna harcerska, której opiekunką jest p. mgr Anna Resiak. Wzięła ona udział w dwu trzydniowych rajdach pieszych: „Barwy Jesieni”, „Szlakiem ludzi i wydarzeń” oraz bardzo dobrze sprawowała opiekę nad grobami i pomnikami partyzanckimi na naszym terenie. Nasi harcerze wzięli również udział w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.

W bieżącym roku szkołę ukończyło 40 uczniów.

Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki Szkoły za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce i zachowaniu dwie uczennice:

 • Ilonę Piorun
 • Jolantę Kowalczyk.

Za „Koleżankę Roku” została uznana Jolanta Kowalczyk. Ona też zdobyła tytuł „Ucznia Roku”. Tytuł „Kolegi Roku” został przyznany Mariuszowi Mazurowi.

Za „Klasy Roku” uznano:

 • kl. VII a – wych. p. K. Grabiec
 • kl. I a – wych. p. H. Budzynowska

Tytuł „Ucznia Roku” w kategorii klas młodszych uzyskała Barbara Wójcik z klasy III a.

Reprezentacja szkoły w składzie: Przemysław Skrobisz, Damian Cieślik, Michał Gacek, Emil Załęski zajęła pierwsze miejsce w gminie oraz trzecie na szczeblu rejonu w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się również nasi uczniowie w konkursach przedmiotowych:

 • z historii – Ilona Piorun i Jolanta Kowalczyk,
 • z matematyki – Ilona Piorun
 • z chemii – Adrian Wójcik.

Rozegrano również szereg konkursów wiedzowych na terenie szkoły:

„Mistrz Ortografii”:

 • kat. kl. IV-V- Monika Karpińska, Kamila Grabiec
 • kat. kl. VI-VIII – Ilona Piorun

„Szkolny Ekolog”:

 • kat. kl. IV-VI - Kamila Grabiec, Monika Karpińska
 • kat. kl. VII-VIII - Jolanta Kowalczyk

„Konkurs Historyczny”:

 • kat. kl. IV-VI – Kamila Grabiec
 • kat. kl. VII-VIII – Ilona Piorun

„Konkurs Recytatorski”:

 • kat. kl. I-III – Barbara Wójcik
 • kat. kl. IV-VI – Monika Karpińska, Kamila Grabiec
 • kat. kl. VII-VIII – Katarzyna Drej, Konrad Karpiński

Od 1 stycznia zwiększyły się nieco uprawnienia, ale również odpowiedzialność, Dyrektora Szkoły w zakresie dysponowania finansami. Szkoła dysponuje własnym, niestety jeszcze bardzo skromnym, budżetem, również Dyrektor odpowiada za fundusz socjalny, zagospodarowany zgodnie z zakładowym regulaminem działalności socjalnej. Również w tym roku został opracowany w naszej szkole Regulamin zwiększania stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, tzw. dodatek motywacyjny. Rozpoczęto również wdrażanie nowych kryteriów oceny pracy zawodowej nauczycieli. Takie oceny otrzymali:

 • p. mgr K. Grabiec – wyróżniająca,
 • p. mgr M. Skoczek – dobra,
 • p. K. Przerada – dobra,
 • p. A. Zawada - dobra.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele:

 • p. Maria Szewczyk
 • p. mgr Anna Resiak
 • p. mgr Roman Grabiec.

uroczystość rocznicy bitwy pod ChotowemW bieżącym roku szkolnym ocenie została poddana również praca naszej szkoły. 10 maja 1996 roku odbyło się podsumowanie wizytacji z udziałem Naczelnika Oddziału Zamiejskiego Kuratorium Oświaty w Jędrzejowie p. mgr Ludwika Maksalona, pani Wizytator mgr Anny Świerczowskiej oraz Wójta Gminy Krasocin p. Józefa Siwka. Praca szkoły została pozytywnie oceniona przez zespół wizytujący, działalność dyrektora mgr Edwarda Karpińskiego została uznana za szczególnie wyróżniającą.

Od kwietnia bieżącego roku zmieniła się również forma wypłaty wynagrodzeń dla pracowników szkoły – na ich „konta osobiste” w PKO, Oddz. Włoszczowa.

18 lutego 1996 roku zostało przeprowadzone referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia. Pytania do referendum brzmiały:

 1. Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli ?
 2. Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej, wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, były zaspokojone z prywatyzowanego majątku państwowego ?
 3. Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majątku państwowego zasiliła powszechne fundusze emerytalne?
 4. Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw ?
 5. Czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych ?

W referendum wzięło udział (oddało głosy) 32,40% uprawnionych do głosowania. Oto jego wyniki:

 • pytanie 1 - TAK - 94,54%,
 • pytanie 2 - TAK - 92,89%,
 • pytanie 3 - TAK - 93,70%,
 • pytanie 4 - NIE - 72,52%,
 • pytanie 5 -  TAK - 88,30%.

Edward Karpiński

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ