Get Adobe Flash player

Kronika 1996/1997

Rok szkolny 1996/97

Nowy rok szkolny przyniósł kilka istotnych zmian organizacyjnych:

 • Szkoła Podstawowa w Świdnie została przekształcona na szkołę filialną szkoły w Olesznie,
 • zmniejszono o 1,5 etatu zatrudnienie pracowników obsługi,
 • zmieniono organizację dożywiania uczniów – zamiast dwu funkcjonować będzie jedna kuchnia dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

pani Krystyna Grabiec z klasą VIIIaPodobnie jak w latach ubiegłych podjęto szereg przedsięwzięć gospodarczych:

 • odnowiono dwie sale lekcyjne oraz podłogi na korytarzach,
 • dokonano wymiany 11 okien w budynku szkolnym,
 • przeprowadzono remont ubikacji chłopców oraz ubikacji dla nauczycieli,
 • przygotowano szatnię i ubikację dla dzieci sześcioletnich.

Przez cały rok przeprowadzono starania o rozbudowę szkoły:

 • zlecono opracowanie inwentaryzacji istniejącego budynku, mapki geodezyjnej i koncepcji rozbudowy szkoły,
 • zorganizowano spotkanie rodziców z Wójtem, Przewodniczącym Rady Gminy i radnymi z naszego terenu.

Przez cały rok trwały również przygotowania do reformy oświaty mającej dostosować nasz system oświaty i programy nauczania do wymagań Unii Europejskiej.

W lipcu Sejm przyjął nowelizację Karty Nauczyciela:

 • zmieniono zasady oceny pracy zawodowej nauczycieli, nawiązywania z nimi stosunku pracy oraz ich tygodniowy wymiar czasu pracy,
 • powołano rzecznika praw ucznia,
 • na podstawie tego dokumentu w szkole opracowano wewnętrzny regulamin zwiększania stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – po raz pierwszy zostanie zastosowany w przyszłym roku szkolnym,
 • również po raz pierwszy uczniowie brali udział w ocenie pracy zawodowej nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym szkołę ukończyło 35 uczniów. Ich zdjęcia znalazły się po raz pierwszy na pamiątkowym tableau umieszczonym na korytarzu dolnym.

Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki Szkoły następujących uczniów:

 • Joannę Arkit,
 • Magdalenę Grabiec,
 • Katarzynę Grabiec,
 • Konrada Karpińskiego,
 • Żanetę Sitkowską,
 • Dianę Wosińską,
 • Ewę Wypychowicz.

Tytuł „Klasy Roku” zdobyła klasa VIII a – wychowawczyni p. Krystyna Grabiec

Tytuł „Ucznia Roku” został przyznany Dianie Wosińskiej.

Za „Koleżankę Roku” została uznana Żaneta Sitkowska, a za „Kolegę Roku” – Konrad Karpiński.

W tym roku szkolnym, w dniu 14 lutego uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły, a jednocześnie piątą rocznicę nadania szkole imienia Armii Krajowej. W obecności żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy, Kielc i Oleszna oraz Wójta Gminy Krasocin i Pani Wizytator z Kuratorium nasz szkolny sztandar został udekorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

wycieczka do WieliczkiByła to również okazja do przyznania kolejnym osobom honorowego tytułu: „Przyjaciel Szkoły”. Tytuł ten otrzymali:

 • p. Kazimiera Skrobisz,
 • p. Karol Sitkowski,
 • p. Stanisław Rak,
 • p. Bogdan Kaczmarek,
 • p. Józef Kowalczyk,
 • p. Waldemar Ziółkowski,
 • p. Jerzy Stawowczyk,
 • p. wójt Józef Siwek,
 • p. Jerzy Szczerba,
 • ks. proboszcz Ignacy Sepioło
 • Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olesznie.

Zgodnie z tradycją nagradzani byli również nauczyciele. W tym roku szkolnym nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały:

 • p. Alicja Zawada,
 • p. Krystyna Grabiec,
 • p. Krystyna Przerada.

Natomiast Dyrektor Szkoły otrzymał nagrodę Wójta Gminy Krasocin.

Edward Karpiński

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ