Get Adobe Flash player

Kronika 1994/1995

Rok szkolny 1994/95

W tym roku odbyły się również wybory nowego Zarządu Komitetu Rodzicielskiego. Na przewodniczącego ponownie został wybrany pan Henryk Arki. W skład Zarządu weszli również pan St. Rak, p. B. Drzewiecka, p. B. Cierpica oraz przewodniczący wszystkich rad klasowych.

pani Małgorzata Szwarc z klasą VIIIaPodobnie jak w latach poprzednich staraliśmy się pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla naszych działań wychowawczo-opiekuńczych. Już w okresie wakacji gościliśmy „RADIO KIELCE”, wspólnie z nim organizując imprezę artystyczną „Wakacje marzeń’, z której dochód został przeznaczony na sfinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla ośmiorga naszych uczniów. We wrześniu odbyła się wycieczka do Warszawy dla 20 uczniów ufundowana przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „Ponury-Nurt”.

Wraz z żołnierzami tego ugrupowanie uroczyście obchodziliśmy w dniu 23 października 50 rocznicę bitwy pod Chodowem: uporządkowaliśmy i przystroiliśmy groby i pomniki partyzanckie, przygotowaliśmy uroczystą akademię. Cała szkolna społeczność wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach na cmentarzu, w Kościele oraz przy pomniku w Chotowie.

Poczet sztandarowy w bieżącym roku szkolnym tworzą:

 • Maciek Kowalczyk,
 • Anna Stolarczyk,
 • Małgorzata Wytrych.

Równie uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły w dniu 14 lutego. Z tej okazji przyznaliśmy kolejnym osobom dyplomy „Przyjaciel Szkoły:

 • p. Kazimierzowi Załęskiemu „Bończy” – prezesowi Zarządu Okręgu ŚZŻAK,
 • p. Władysławowi Kowalskiemu – prezesowi Koła ŚZŻAK w Olesznie,
 • p. Józefowi Sitkowskiemu – właścicielowi baru „U Brody”,
 • p. Zdzisławowi Rachtanowi „Halnemu” – przewodniczącemu Rady Starszych Świętokrzyskich Ugrupowań Partyzanckich „Ponury-Nurt”,
 • p. Krystynie Rachtan,
 • p. Hannie Lubowickiej „Hance”,
 • p. Henrykowi Kowalczykowi – właścicielowi firmy „Komet” w Pszczynie.

pan Mariusz Deska z klasą VIIIbTrwa „Rok Ziemi”. W związku z tym podjęliśmy szereg działań w zakresie wychowania ekologicznego. Między innymi po raz pierwszy została zorganizowana w naszej szkole całodzienna akcja „Sprzątanie Świata - Polska 94”. W tym też roku szkolnym zawiązało się szkolne koło LOP, prowadzące własną kronikę oraz gazetkę „Lopuj z nami”.

Również po raz pierwszy w historii naszej szkoły została przeprowadzona całoroczna rywalizacja o tytuły: „Klasy Roku”, „Ucznia Roku” oraz „Koleżanki i Kolegi Roku”.

Oto wyniki:

 • Koleżanka Roku – Wioletta Sitkowska, kl. VIII b
 • Kolega Roku – Mariusz Olczyk, kl. VIII a
 • Uczeń Roku – Ilona Piorun, kl. VII a, Barbara Wójcik, kl. II a
 • Klasa Roku – Ula – wych. p. K. Grabiec, II a – wych. p. M. Szewczyk.

W bieżącym roku szkolnym szkołę ukończyło 43 uczniów.

uroczystość pożegnania absolwentów szkołyRada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki szkoły za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce i zachowaniu uczennicę Annę Stolarczyk, która między innymi jako jedyna w tym roku szkolnym reprezentowała naszą szkołę w etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego z historii.

Od tego roku szkolnego postanowiliśmy również corocznie przygotowywać spektakle dla rodziców. W kwietniu nasi uczniowie zaprezentowali widowisko: „Nie ucz mnie zabijać siebie”.

Warte odnotowania są również wyjazdy poza teren naszej miejscowości:

 • do teatru w Radomiu /VI a b/ na sztukę „Ania z Zielonego Wzgórza”,
 • do teatru w Kielcach /Vl ab, VII a/ na spektakl „Zemsta”,
 • na wycieczki turystyczne: do Krakowa – oddziały przedszkolne, w Góry Świętokrzyskie – V ab, do Częstochowy –VIII ab, II ab,
 • oraz tradycyjny już dwudniowy rajd pieszy „Śladami żołnierzy Nurta”.

Udało się również pozyskać dla szkoły nowe, bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne: kserokopiarkę za 46 mln starych złotych oraz pracownię komputerową od WSP w Kielcach. Dzięki pomocy pani Kazimiery Skrobisz i Komitetu Rodzicielskiego mamy wykonane tablice do gry w koszykówkę. Od drugiego semestru tego roku prowadzony jest również przez Centrum Nauczania Języka Angielskiego w Krakowie kurs języka angielskiego dla uczniów w dwu grupach wiekowych.

Zgodnie z tradycją nagradzani za pracę byli nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Z okazji Święta Edukacji Narodowej nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

 • p. mgr Ewa Deska,
 • p. mgr Krystyna Grabiec,
 • p. Grażyna Siedlecka

1 stycznia 1995 roku nastąpiła denominacja złotego. 1 zł (nowy) = 10.000 zł (starych).

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ