Get Adobe Flash player

Kronika 2000/2001

Rok szkolny 2000/01

Drugi rok wdrażania reformy oświaty rozpoczęliśmy bez jej głównego twórcy Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke. Jego miejsce w Radzie Ministrów, której Prezesem jest Jerzy Buzek, zajął pod koniec lipca Edmund Wittbrodt. W tym roku nastąpiła również zmiana zasad zatrudniania i awansowania nauczycieli. Wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Awans na kolejne stopnie będzie uzależniony od oceny dorobku zawodowego i będzie się wiązał ze zwiększeniem wynagrodzenia.

Nad nowymi dokumentami prawa szkolnego pracowały również rady pedagogiczne:

  • zostały zatwierdzone wewnątrzszkolne systemy oceniania w obu placówkach,
  • opracowaliśmy regulamin wycieczek szkolnych, plany pracy ścieżek edukacyjnych, plan nadzoru pedagogicznego, kryteria oceny pracy zawodowej nauczycieli, szkolny regulamin przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków szkolnych.
  • nadal trwa praca nad programem wychowawczym szkoły.

Po raz pierwszy, zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze przystąpiliśmy do mierzenia jakości pracy szkoły. W tym roku mierzeniem tym zostały objęte obszary: opieka nad uczniami, komunikowanie się z rodzicami, zachowanie się uczniów, ocenianie z zajęć edukacyjnych. Bardzo dużo czasu zajęło nam przygotowanie, przeprowadzenie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz opracowanie ankiet, które, jak nam się wydaje, stały się podstawowym narzędziem badawczym.

Pod koniec roku szkolnego przeprowadziliśmy próbny sprawdzian po szkole podstawowej i egzamin gimnazjalny, aby lepiej przygotować się do czekających nas w roku przyszłym pierwszych w historii szkoły egzaminów zewnętrznych.

Przed poważnym egzaminem stanął również Dyrektor Szkoły, ubiegając się po raz kolejny w maju 2001 r. o stanowisko dyrektora zespołu. Wygrał konkurs i na swoją zastępczynię powołał Panią Annę Resiak.

Tak więc stan kadry nie uległ radykalnym zmianom, chociaż w tym roku szkolnym nie pracowały już z nami panie Maria Szewczyk i Krystyna Przerada, które odeszły na emeryturę.

Również w maju miało miejsce inne ważne wydarzenie – zakończyliśmy budowę sali gimnastycznej. Niestety, okazało się ,że zarówno generalny wykonawca jak i podwykonawcy dachu i podłogi nie są zbyt wiarygodnymi i rzetelnymi partnerami i w całym procesie budowlanym wymagali szczególnego nadzoru i ciągłych interwencji ze strony Dyrektora Szkoły, ale i tak nie udało się wyeliminować pewnych niedociągnięć – ostatnio pojawiły się przecieki dachu będące wynikiem wadliwej wentylacji. Teraz czeka nas wyposażanie nowego obiektu.

Wiele pracy przy zagospodarowaniu terenu wokół nowego obiektu wykonali uczniowie, rodzice i nauczyciele. By podwyższyć teren, przywieźliśmy prawie 200 metrów sześciennych ziemi, wyrównaliśmy go i przygotowaliśmy pod zasiew trawnika. Szacunkowa wartość wykonanej pracy wyniosła ponad 5.000 zł.

Również w budynku głównym trwały prace remontowe: modernizacja wentylacji wszystkich pomieszczeń, remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Rozpoczęliśmy również remont ogrodzenia placu szkolnego: malowanie słupów i wymianę przęseł drewnianych na metalowe.

Nie zapomnieliśmy również o pracowni komputerowej: wzbogaciliśmy ją o kolejny komputer, okratowaliśmy okna i podłączyliśmy ją do systemu alarmowego.

Dla potrzeb biblioteki szkolnej zakupiliśmy również komputer oraz program MOL i rozpoczęliśmy komputerowe opracowywanie księgozbioru.

Szkołę podstawową ukończyło 42 uczniów, promocji nie otrzymało dwoje uczniów. W gimnazjum dwoje uczniów zdawać będzie egzamin poprawkowy.

Szkołę z wyróżnieniem ukończyła Małgorzata Wójcik. Ona też zdobyła tytuł „Koleżanki Roku”. „Kolegą Roku” został Mirosław Strzelec.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ