Get Adobe Flash player

Kronika 2001/2002

Rok szkolny 2001/02

Od początku roku szkolnego przygotowywaliśmy się do uroczystości otwarcia budynku sali gimnastycznej. W okresie wakacji została ona wyposażona w sprzęt i urządzenia sportowe o wartości prawie 30.000,00 zł. Tuż przed otwarciem zakupiliśmy lub otrzymaliśmy w darze sprzęt o wartości 4800,00 zł: Komitet Rodzicielski przekazał stół tenisowy i kozioł gimnastyczny, państwo Czesława i Waldemar Ziółkowscy – 3 materace gimnastyczne, pan Ludwik Olczyk zestaw piłek do gier, pan Józef Stępień – ławkę rehabilitacyjną i drobny sprzęt sportowy. Otrzymaliśmy również od naszych sponsorów 2550, 00 zł na zakup kolejnego sprzętu. Komitet Rodzicielski zakupił również za 2.600,00 zł wykładzinę, która będzie chronić przed uszkodzeniem, w czasie uroczystości szkolnych, podłogę sportową wykonaną z naturalnego drewna (firmy JUNCKERS).

Na podziękowania za pomoc przy budowie zasłużyło wielu mieszkańców Oleszna i okolicznych miejscowości. Pracowali również uczniowie, którzy za przywiezioną ziemię i pracę w wolne soboty otrzymywali cegiełki biorące udział w trzykrotnym losowaniu nagród ufundowanych przez Komitet Rodzicielski.

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej odbyło się w dniu Święta Niepodległości. Mimo chłodnego dnia przybyło wielu zaproszonych gości i mieszkańców naszego terenu, a co najbardziej cieszy - dużo młodzieży ze szkół średnich.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, dokonanym przez dyrektora Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach Wojciecha Dębskiego, wójta Gminy Krasocin Józefa Siwka, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie Edwarda Karpińskiego oraz przewodniczącą Rady Samorządu Gimnazjum Anitę Ziółkowską, rozpoczęła się dalsza część uroczystości.

Ksiądz proboszcz Ignacy Sepioło poświęcił obiekt, a potem głos zabrał dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie Edward Karpiński.

W swoim wystąpieniu wskazał na duże zaangażowanie w trakcie budowy obiektu rady Gminy i wszystkich radnych z naszego terenu, a także Komitetu Rodzicielskiego i większości rodziców. Wymienił też Przyjaciół Szkoły - tytuł taki otrzymują instytucje i ludzie zasłużeni dla naszej Szkoły - którzy sponsorują wiele różnego rodzaju szkolnych przedsięwzięć.

Po wystąpieniu dyrektora uczniowie przedstawili dwuczęściowy program artystyczny. Pierwsza jego część- patriotyczna - poświęcona była odzyskaniu przez Polskę niepodległości, druga część - rozrywkowa - pokazała dobre strony ćwiczeń fizycznych i wykorzystaniu sali gimnastycznej.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: dyrektor Wojciech Dębski z Kuratorium Oświaty, przewodniczący Rady Powiatu Władysław Malicki oraz wójt Józef Siwek. Wszyscy w swych wystąpieniach podkreślili duże znaczenie funkcjonowania obiektów sportowych dla prawidłowego rozwoju fizycznego młodych ludzi.

Delegacje klas złożyły na ręce dyrektora E. Karpińskiego upominki w postaci drobnego sprzętu sportowego. Pokaźną kwotę na zakup sprzętu sportowego zebrano ze sprzedaży szkolnego pisemka „Sami o Sobie". Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez Komitet Rodzicielski.

Kolejną ważną uroczystością było obchodzone corocznie w dniu 14 lutego Święto Patrona Szkoły, a zarazem 10 rocznica nadania szkole imienia Armii Krajowej. Uroczystość ta odbyła się na sali gimnastycznej i po raz pierwszy została połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. Była to również okazja do podziękowań za dotychczasową pomoc szkole i wręczenia dyplomów „Przyjaciela szkoły”. Ten tytuł tym razem został przyznany:

 • panu Krzysztofowi Kałuzińskiemu,
 • panu Jerzemu Wosińskiemu,
 • panu Ludwikowi Olczykowi,
 • pani Czesławie Ziółkowskiej.

Również już po raz dziesiąty odbył się konkurs wiedzy o Armii Krajowej. Nagrody dla zwycięzców i drobne upominki dla wszystkich uczestników ufundował jak zawsze niezawodny pan Józef Sitkowski. Najlepszymi znawcami historii naszego Patrona okazali się:

1. W szkole podstawowej:

 • Kacper Czarnogórski,
 • Paulina Kapelusz,
 • Hubert Szymczyk

2. W gimnazjum:

 • Kamil Oracz,
 • Barbara Mietelska,
 • Małgorzata Klimczyk.

Mieliśmy również kilka innych powodów do satysfakcji:

 • Zajęliśmy IV miejsce w powiatowym konkursie „U źródła”, który polegał na zbieraniu surowców wtórnych. W nagrodę otrzymaliśmy telewizor, a wywiad z uczestnikami tego konkursu nadało Radio Kielce.
 • Nasza gazetka „Sami o Sobie” otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie na najlepszą szkolną gazetkę. Tym razem wygraliśmy aparat fotograficzny.
 • Dwie nasze uczennice: Anna Przepióra i Monika Błażejewicz, otrzymały wyróżnienie w wojewódzkim finale Diecezjalnej Olimpiady Biblijnej: „Przypowieści Pana Jezusa w Ewangeliach Synoptycznych”.
 • Uczennica gimnazjum zdobyła II miejsce w powiatowym konkursie przyrodniczym,
 • Uczennica gimnazjum zdobyła również II miejsce w powiatowym konkursie: „Strofy o ojczyźnie”.
 • Nasi uczniowie osiągali również drobne sukcesy w gminnych i powiatowych zawodach sportowych.

Oczywiście naszych osiągnięć nie możemy porównywać z kolejnym sukcesem naszego najlepszego skoczka narciarskiego Adama Małysza, który na olimpiadzie zimowej w Salt Lace City zdobył brązowy i srebrny medal.

Po raz pierwszy też w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy „Światowy Dzień Ziemi". Były inscenizacje, konkursy, wykład na temat ochrony środowiska i przemarsz barwnym korowodem ulicami naszej miejscowości.

Również po raz pierwszy zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy pod hasłem: „Dla Magdalenki”, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka z Zabród, które urodziło się bez rąk i nóg.. Dzięki ofiarności naszych uczniów i wszystkich mieszkańców Oleszna udało nam się zebrać 3.266,98 zł.

Nasza szkolna społeczność przeżyła w tym roku jeszcze jeden historyczny moment – sprawdzian po szkole podstawowej i egzamin gimnazjalny. Już w październiku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przeprowadziła egzaminy próbne, natomiast 10 kwietnia 2002 r. odbył się sprawdzian dla wszystkich szóstoklasistów, a w dniach 14 – 15 maja - dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Z wyników możemy być zadowoleni – stawiają nas w czołówce szkół na terenie gminy i powiatu:

szkoła podstawowa: średnia uzyskanych punktów – 29,2,

gimnazjum, część humanistyczna – 33 p.

gimnazjum, część matematyczno-przyrodnicza – 32 p.

Również zadowalające są wyniki klasyfikacji rocznej. Średnie nauczania w tym roku wyniosły w szkole podstawowej 3,77, a w gimnazjum – 3,42; w szkole podstawowej są nieco wyższe od wyników w roku ubiegłym. Szkołę podstawową ukończyło 35 uczniów, po raz pierwszy 45 absolwentów doczekało się również gimnazjum. Wszyscy uczniowie otrzymali w tym roku promocję do klas programowo wyższych.

Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki szkoły absolwentów gimnazjum:

 • Edytę Palimąka,
 • Anetę Pawlak,
 • Barbarę Wójcik.

Tytuł „Ucznia Roku” zdobyły:

 • Barbara Wójcik z klasy IIIa gimnazjum,
 • Monika Błażejewicz z klasy Vb szkoły podstawowej.

Tytuł „Klasy Roku” zdobyli uczniowie:

 • klasy IIIa gimnazjum,
 • klasy Vb szkoły podstawowej.

Tytuł „Koleżanki Roku” zdobyła w gimnazjum Anita Ziółkowska z klasy IIb i w szkole podstawowej Marcelina Olczyk z klasy IVb.

Tytuł „Kolegi Roku” zdobył w gimnazjum Kamil Oracz z klasy IIIb i w szkole podstawowej Bartek Bomba z klasy Vb.

Poczet sztandarowy w bieżącym roku szkolnym stanowili uczniowie:

 • Karolina Arkit,
 • Justyna Grabiec
 • Marek Rak.

Wszyscy uczniowie gimnazjum otrzymali w tym roku świadectwa „z komputera” – dzięki zakupionemu programowi firmy Vulcan „Drukowanie świadectw szkolnych.

Również nauczyciele stażyści zdawali swój pierwszy egzamin na stopień nauczyciela kontraktowego przed komisją powołaną przez Dyrektora szkoły. Już w roku ubiegłym pierwszy stopień awansu zawodowego uzyskała pani Iwona Lipowicz, a w roku bieżącym:

 • mgr Bogusława Tkaczyk-Omasta
 • pani Ewelina Barańska
 • mgr Mariola Kamińska
 • ks. Jerzy Majka.

Na początku roku szkolnego nasz Zespół pomniejszył się o jedną placówkę – zostało zlikwidowane ze względu na brak dzieci Samorządowe Przedszkole w Olesznie. Natomiast Szkoła Filialna w Świdnie zaczęła funkcjonować w nowym budynku, w którego przygotowaniu w znacznym stopniu uczestniczyli rodzice uczniów z Woli Świdzińskiej i Świdna.

Również w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego zyskaliśmy nowego szefa naszego resortu. Nową panią Minister Edukacji Narodowej i Sportu została p. Krystyna Łybacka. Rządy w kraju od 5.11.2001 objęła koalicja: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe, a na czele rządu stanął Leszek Miller.

Na koniec roku szkolnego pożegnaliśmy kolejną nauczycielkę odchodzącą na emeryturę – panią mgr Mieczysławę Janiszewską.

W ciągu roku borykaliśmy się z problemem podmakania budynku szkolnego – w czasie letnich ulew zostały zalane piwnice szkolne, pracownia techniczna i kotłownia. Byliśmy zmuszeni wykonać instalację odwadniającą.

W dalszym ciągu prowadziliśmy remont ogrodzenia placu szkolnego, głównie ze środków Komitetu Rodzicielskiego. Prace spawalnicze wykonał pan Krzysztof Kałuziński, a malowaniem słupów i przęseł oraz ich montażem zajmował się w okresie wakacji dyrektor Edward Karpiński i pracownice obsługi.

Do pracowni komputerowej trafiły kolejne dwa komputery: jeden zakupiony ze środków Komitetu Rodzicielskiego, drugi (używany) otrzymany od naszych Przyjaciół ze ŚZŻAK w Warszawie.

Natomiast Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” z wypracowanych środków zakupiła dla potrzeb szkoły kosiarkę spalinową.

I na koniec dobra wiadomość dla internautów - szkoła ma już własną stronę www.spoleszno.prv.pl, na której zamieszczone zostały materiały dotyczące jej historii, wykazy absolwentów, dokumenty szkolne oraz wiele informacji na temat życia szkoły. Jej autorem jest dyrektor Edward Karpiński.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ