Get Adobe Flash player

Kronika 2002/2003

Rok szkolny 2002/03

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w następującym składzie osobowym rad pedagogicznych i pracowników obsługi:

 • mgr Karpiński Edward - język polski – dyrektor Zespołu,
 • mgr Resiak Anna - geografia – z-ca dyrektora,
 • mgr Budzynowska Halina - kształcenie zintegrowane – wych. kl. II,
 • mgr Deska Mariusz - fizyka i astronomia, informatyka, technika – wych. kl. VIb,
 • ks. Fodymski Roman – religia,
 • mgr Gacia Anna - język polski – wych. kl. IV,
 • mgr Grabiec Krystyna – historia – wych. IIIa
 • Grabiec Małgorzata - oddział przedszkolny
 • mgr Grabiec Roman – chemia, informatyka, matematyka,
 • mgr Kamińska Mariola- świetlica szkolna,
 • mgr Kowalczyk Andrzej - wych. fiz. – wych. kl. Va,
 • mgr Kowalczyk Jolanta – przyroda – wych. kl. VIa,
 • mgr Lentas Renata - język niemiecki – wych. kl. Vb,
 • mgr Lichosik Jolanta – biblioteka,
 • Siedlecka Grażyna - kształcenie zintegrowane, wych. kl. I,
 • Sitkowska Dorota - religia
 • mgr Skoczek Małgorzata - kształcenie zintegrowane, wych. kl. III,
 • Stolarczyk Małgorzata - język niemiecki,
 • mgr Szwarc Małgorzata – muzyka – wych. kl. IIIb,
 • mgr Ślęzak Aneta – matematyka,
 • mgr Zawada Alicja - wych. fiz. – wych. kl. I (gimn.),
 • Borowska Elżbieta - język angielski,
 • mgr Deska Ewa – matematyka – wych. kl. IIb,
 • mgr Szczepańska Teresa - język polski – wych. kl. IIa,
 • mgr Tkaczyk-Omasta Bogusława - język polski,
 • mgr Kowalczyk Zdzisława - kształcenie zintegrowane – nauczycielka szkoły filialnej,
 • mgr Siwek Teresa - kształcenie zintegrowane - nauczycielka szkoły filialnej.
 • Maria Gacia – kucharka,
 • Elżbieta Jamróz – kucharka,
 • Maria Marcinkowska – sprzątaczka,
 • Zofia Pawlak – sprzątaczka,
 • Donata Błażejewicz – sprzątaczka,
 • Marek Lipniak – konserwator.
 • Danuta Karbowniak – sprzątaczka w szkole filialnej.

Szkołę podstawową w bieżącym roku szkolnym ukończyło 35 uczniów, gimnazjum - 32 . Wpisem do Kroniki postanowiliśmy wyróżnić niżej wymienionych absolwentów gimnazjum:

 • Milenę Cierpicę,
 • Monikę Lichosik,
 • Ninę Urbańską
 • Anitę Ziółkowską.

Osiągnęliśmy dosyć dobre wyniki klasyfikacji rocznej. Wszyscy uczniowie otrzymali w tym roku promocję do klas programowo wyższych. Średnie nauczania w tym roku wyniosły w szkole podstawowej 3,76, a w gimnazjum – 3,49; w gimnazjum jest o 0,7 wyższa od wyniku w roku ubiegłym.

Za dobre uznać też należy wyniki sprawdzianu i egzaminu.

 • szkoła podstawowa: średnia uzyskanych punktów – 29,
 • gimnazjum, część humanistyczna – 38,4 p.
 • gimnazjum, część matematyczno-przyrodnicza – 29,4 p.

Gimnazjaliści brali również udział w pierwszej edycji konkursów przedmiotowych. Spośród 27 uczniów do etapu drugiego zakwalifikowało się 15 uczniów, a do trzeciego (ostatniego) – dwoje: z języka niemieckiego i geografii.

Do osiągnięć naszych uczniów w innych konkursach w tym roku szkolnym należałoby zaliczyć:Rok 2003 - Uroczystości patriotyczne na Wykusie

 • I miejsce w powiatowym harcerskim przeglądzie zespołów teatralnych i wyróżnienie w kolejnym etapie,
 • I miejsce w powiatowym harcerskim konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”,
 • I miejsce w Konkursie Wiedzy o Przyrodzie Powiatu Włoszczowskiego,
 • I miejsce w powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych,
 • I miejsce w powiatowym konkursie piosenki niemieckiej,
 • I miejsce w gminnym konkursie przeciwpożarowym,
 • I miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym „U źródła”,
 • I miejsce w Konkursie Wiedzy o Gminie Krasocin,
 • I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim pamięci Feliksa Raka,
 • I miejsce w gminnych biegach przełajowych dziewczyn,
 • oraz wielokrotnie zajmowane miejsca II i III w wielu gminnych i powiatowych konkursach i zawodach.

W konkursie „U źródła” Szkoła Filialna w Świdnie i Szkoła Podstawowa w Olesznie wygrały po komputerze z drukarką.

„Koleżanką Roku” w szkole podstawowej została tym razem Edyta Wdowiak z klasy Vb, a w gimnazjum Edyta Sitkowska z klasy IIa.

„Kolegą Roku” w podstawówce został Marcin Ciupiński z klasy VIa, a w gimnazjum – Marek Kowalski z IIIb.

Tytuł „Ucznia Roku” w szkole podstawowej przyznaliśmy Natalii Grabiec z klasy Va, a w gimnazjum – Anicie Ziółkowskiej z IIIb.

Poczet sztandarowy w bieżącym roku szkolnym stanowili uczniowie:

 • Monika Błażejewicz,
 • Patrycja Nejman
 • Marek Kowalski

W bieżącym roku szkolnym bardzo dużo zrobiliśmy w zakresie poprawy bazy szkoły:

 • wykonano projekt łącznika między budynkiem szkoły i salą gimnastyczną i uzyskano środki na rozpoczęcie budowy,
 • zakończono remont ogrodzenia od ulicy Szkolnej oraz wykonano nowe ogrodzenie od strony południowej i wschodniej,
 • w budynku sali gimnastycznej wykonano instalację alarmową,
 • wykonano nową instalacje wentylacyjną w budynku sali gimnastycznej oraz dolną część elewacji na tym budynku,
 • zmodernizowano kotłownię oraz dokonano wymiany instalacji CO,
 • opracowano projekt i uzyskano środki na wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej,
 • wymieniono część instalacji kanalizacyjnej,
 • wyremontowano wejście główne do budynku szkolnego – nowe drzwi, schody, oświetlenie,
 • wykonano remont generalny szatni szkolnych,
 • wymieniono kilka okien w budynku szkolnym
 • doposażono kuchni ę szkolną w sprzęt kuchenny oraz meble,
 • zakupiono wiele narzędzi i sprzętu elektrycznego dla konserwatora.

Rok 2003 - festyn europejskiPracowaliśmy również nad dalszą informatyzacją szkoły. Ze środków Komitetu Rodzicielskiego zakupiliśmy kolejną drukarkę, monitor i skaner. Mamy też 12 licencji na program komputerowy Microsoft Office XP Professional oraz nowy program do obsługi biblioteki MOL 2000+.

Komitet Rodzicielski zakupił również dla naszych potrzeb zestaw nagłaśniający za kwotę 4823,00 zł.

Nie zapomnieliśmy również o akcji „Dla Magdalenki”. Tym razem podczas zbiórki pieniędzy i licytacji prac uczniów udało nam się zebrać 4222,00 zł.

Bieżący rok ma również wymiar historyczny dla naszej Ojczyzny. W referendum akcesyjnym w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45 proc. głosujących w referendum, przeciw - 22,55 proc., frekwencja wyniosła 58,85 proc.

Również w naszej szkole, w ramach ogólnopolskiego programu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” gimnazjaliści mieli okazję wypowiedzieć się „za” lub „przeciw” wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – 60,5% głosów „za” to wynik głosowania przeprowadzonego w dniu 6 czerwca.

W naszym gimnazjum prężnie działa Szkolny Klub Europejski „Europejczyk”.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ